Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Franska, Bok läsning: Un sac de billes av Joseph Joffo

Skapad 2021-01-07 13:46 i Katedralskolan Linköping
Grundskola 9 Modersmål
Det är som en blandning av dröm och mardröm – Två bröder på jakt efter ett bättre liv undan kriget och den fysiska smärtan.

Innehåll

 Lärandemål 

Varannan vecka kommer du att läsa en kapitel av boken hemma för att sedan kunna jobba med den under lektionen.

Du kommer att lära dig:

• Sammanfatta muntligt och skriftligt det du har läst.

•  Utveckla ditt ordförråd, lära dig ny vokabulär för att sedan använda dessa.

• Om Franska städer och Frankrikes mapp.

• Om Frankrikes historia under andra världskriget

Arbetssätt:

- Vi kommer att arbeta med boken under lektion tiden och hemma. Varje elev får läsa varannan vecka en kapitel ur boken.

- vi kommer att jobba med digitala verktyg för att lära oss om Frankrikes historia under Andra världskrigets.

- vi kommer att arbeta med Frankrikes mapp och städer genom att följa karaktärernas resa i Frankrike.

- varannan vecka kommer vi att göra en sammanfattning av läst kapitel, antingen skriftligt eller muntligt med punktliga frågor.

- när vi är klara med hela boken då kommer vi titta på filmen.

Bedömning 

- Din förmåga att sammanfatta, att lära dig nya ord och sedan använda dem och dina kunskaper om Frankrikes mapp och historia kommer att bedömas.

Tidsplan : under Vårtermin

Först

Introduktion och gemensam läsning
Sedan Egen läsning hemma
Efter Återberättande och sammanfattning skriftligt eller muntligt av varje kapitel
I slutet  sammanfattning av hela boken 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: