Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss

Skapad 2021-01-07 14:03 i Grunnebacka skola Kristinehamn
Vi utgår från "Koll på NO, biologi, fysik, kemi 6" och läser om ämnen runt omkring oss.
Grundskola 6 Kemi
Koll på NO Ämnen runt omkring oss

Innehåll

Arbetsområde

Vi kommer att läsa om, och ta reda på mer om ämnena runt omkring oss. Vi utgår från "Koll på NO, 6" och arbetar med genomgångar, anteckningar, arbetsblad, undersökningar och ser på film för att lära oss mer.


Området avslutas med ett skriftlig prov.

Syfte och övergripande mål, LGR-11

Mål för dig som elev

När vi har arbetat med området ska du:

 • kunna förklara vad en atom och molekyl är.
 • veta vad ett grundämne är och ge ett exempel.
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel.
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen.
 • kunna berätta hur man får järn ur berggrunden.
 • kunna skillnaden på bergart och mineral.
 • veta vad människan kan använda olika metaller till.
 • veta vad en legering är.
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer.

Du ska också ha tränat på att samtala, diskutera och resonera om ämnet.

 

Ur LGR-11 'Kunskapskrav'

Arbetssätt och innehåll

Vi kommer att utgå från "Koll på NO, 6" och läsa texter, lyssna på genomgångar, samtala och resonera om ämnet, göra arbetsblad och se på filmer för att nå fram till målen.

Ur LGR-11, 'Centralt innehåll'

Bedömning

Du bedöms utifrån hur du deltar i arbetet på lektionerna, din förmåga att på olika sätt visa att du förstår frågorna som följer och hur du genomför en laboration.

Vad är det för skillnad mellan ett grundämne och en kemisk förening?
Kan du rita och beskriva kolets kretslopp?
Kan du berätta hur man får järn ur berggrunden?
Vad är det för skillnad på bergart och mineral?
Vad är en legering?
Kan du ge exempel på några metaller och vad använder vi dem till?
Kan du berätta om några metaller som kroppen behöver?


Dessutom bedöms din förmåga till att samtala om, och diskutera kemi.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: