Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur- och kulturlandskap och naturresurser

Skapad 2021-01-07 13:55 i Toftaskolan Falun
Målet med detta arbete att veta skillnaden mellan ett naturlandskap och ett kulturlandskap. Vi ska ta reda på vad en naturresurs är och vad skillnaden är mellan en förnybar naturresurs och en icke förnybar naturresurs. Vi kommer också att titta närmare på vad naturresurserna används till och var man kan hitta dem.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Du ska få lära dig om olika typer av naturlandskap och kulturlandskap i Sverige och övriga Norden och veta vilka som skapats av människor. Du ska även få lära dig vad en naturresurs är och vilka som är förnybara och vilka som inte är förnybara. Hur vi använder naturresurser idag och fundera gemensamt på hur vi kan göra i framtiden.

Innehåll

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper:

 • Du ska känna till viktiga ord och begrepp som behövs för att läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Du ska veta vad en naturresurs är.
 • Du ska veta skillnaden mellan en förnybar naturresurs och en icke förnybar naturresurs och kunna ge något exempel på respektive naturresurs.
 • Du ska kunna ge exempel på vad naturresurserna används till och var vi kan hitta dem.
 • Du ska lära dig om de svenska, nordiska och europeiska natur- och kulturlandskapen, vad som utmärker dem och deras utbredning.

Undervisning och arbetsformer:

 • Du ska få läsa faktatexter om natur- kulturlandskap samt naturresurser gemensamt eller enskilt.
 • Du ska få arbeta med olika källor som läromedel, film och kartböcker.
 • Du ska få delta i muntliga genomgångar och diskussioner.

Bedömning:

Du kommer i slutet av detta arbete få ett skriftligt prov, där du kan visa vad du lärt dig om naturlandskap/kulturlandskap och naturresurser.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
GEOGRAFI - Naturesurser

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Naturresurser
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap, naturresurser tex vatten samt hur och vad vi använder våra naturresurser till.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap,naturresurser tex vatten samt hur och vad vi använder våra naturresurser till.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap, naturresurser tex vatten samt hur och vad vi använder våra naturresurser till.
Samband natur - människa
I resonemangen beskriver du enkla samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Begrepp
Du kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor och namngeografi
Du kan undersöka omvärlden tex olika världsdelar och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt. samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden tex olika världsdelar och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden tex olika världsdelar och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Hållbar utveckling
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: