Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK6 VT21

Skapad 2021-01-07 14:30 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Hem- och konsumentkunskap
Konsumtion, ekonomi, miljö och livsstil samt utveckla din förmåga att lösa praktiska situationer och hushållssysslor i hemmet.

Innehåll

Åk 6

 

 

Vecka

Kök/teori

Innehåll

2

TEORI

Presentation + lek

3

TEORI/KÖK

Intro praktiskt + mindre bak

4

TEORI

Skillnaden mellan reklam och konsumentinformation. Olika medier.

5

KÖK

Scones med egengjord sylt

6

TEORI/KÖK

Fortsättning reklam och konsumentinformation + odla kryddor

7

KÖK

Semlor

8

KÖK

Potatis- och purolökssoppa + snabba frallor

9

Sportlov

 

10

KÖK

Frukost + näringslära

11

TEORI

Fortsättning näringslära + tallriksmodell

12

TEORI

Jämförelser av varor utifrån jämförpris

13

KÖK

Muffins/kolakakor

14

Påsklov

 

15

TEORI

Ekonomi + lyxfällan

16

TEORI/KÖK

Lån och skuld + smoothie

17

KÖK

Focaccia

18

TEORI

Miljömärkningar

19

TEORI (KHF)

Extratid

20

KÖK

Extratid

21

KÖK

Pizza + egna kryddor

22

 

Städning av sal + egen rengöring

23

 

Skolavslutningsveckan

 

Matriser

Hkk
Hemkunskap årskurs 6.

Kriterier

 • Hkk   planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk   hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk   värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Hkk  1-6   Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
 • Hkk  1-6   Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Hkk  1-6   Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  1-6   Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
 • Hkk  1-6   Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  1-6   Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
 • Hkk  1-6   Måltidens betydelse för gemenskap.
 • Hkk  1-6   Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
 • Hkk  1-6   Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  1-6   Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
Når ej målen
Når målen
God måluppfyllelse
Hög måluppfyllelse
Förmåga att planera det praktiska arbetet.
Jag kan med hjälp och stöd av lärare planera arbetet. Jag förstår korta instruktioner och recept.
Jag planerar arbetet och använder mig av tidigare erfarenheter.
Jag planerar arbetet och förklarar hela arbetsgången. Jag ser olika möjligheter och lösningar.
Förmåga att genomföra/värdera det praktiska arbetet.
Jag följer muntliga och skriftliga instruktioner/recept. Jag genomför enkla arbeten och förstår vikten av god hygien. Jag kan med hjälp värdera och reflektera över min arbetsinsats och mitt resultat.
Jag följer muntliga och skriftliga instruktioner/recept med skicklighet och tar egna initiativ. Jag tillagar, arrangerar och slutför arbetet med ett snyggt resultat och låter god hygien genomsyra hela arbetsgången. Jag lämnar min arbetsplats ren och snygg.
Jag följer muntliga och skriftliga instruktioner/recept med skicklighet, tar egna initiativ och omprövar tidigare val om förutsättningarna ändras. Jag kan bedöma arbetet ur olika perspektiv. Jag hanterar oförutsedda situationer och omprövar tidigare val.
Förmåga att samarbeta.
Jag samarbetar under hela arbetets gång.
Jag samarbetar under hela arbetet och kan samarbeta med alla. Jag visar att jag tagit till mig argument från andra.
Jag tar egna initiativ till arbete som gynnar alla. Jag kan ta till mig motargument och drar fördel av dessa i mina slutsatser.
Teoretiska kunskaper.
Jag förstår grundfakta i det avsnitt som vi arbetar med. Jag utför de uppgifter jag får och använder de viktigaste begreppen i rätt sammanhang. Jag har egna idéer kring uppgiften och genomför någon av dessa.
Jag kan dra självständiga slutsatser, t.ex. göra jämförelser och använda redan inlärd kunskap tillsammans med ny i rätt sammanhang. Jag förbättrar mitt arbete efter kommentarer.
Jag kan beskriva och ge egna förklaringar till mitt arbete och argumentera för mina slutsatser. Jag ifrågasätter mitt arbete och förbättrar det utifrån självkritik.
Totalt omdöme kunskapsmål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: