Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez Nous 2 - chapitre 3

Skapad 2021-01-07 14:03 i Lagmansskolan Mjölby
I det här avsnittet utgår vi från kapitel 3 i Chez Nous.
Grundskola F – 9
räkneord, prepositioner, adjektivets böjning, hur man säger inte er verbens böjning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

De förmågor som kommer att utvecklas i det här avsnittet är förmågorna att tala, lyssna, skriva och läsa franska. Vi kommer också jobba för att öka ordförrådet.

Bedömning - vad och hur

 • ordförråd
 • klassrumsaktiviteter
 • läxförhör
 • muntliga övningar
 • skriftliga övningar
 • test

Undervisning och arbetsformer

De områden som kommer tas upp i det här avsnittet är räkneord, prepositioner, adjektivets böjning, hur man säger inte och -erverbens böjning.

Vi kommer också repetera kläder, räkneord och frukter.

 • Hörövningar
 • Dialoger
 • Texter
 • Övningar
 • Genomgångar
 • Läxor
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: