Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemin vt 21

Skapad 2021-01-07 14:03 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Kemi
Vad är en atom? Hur bildas molekyler? Hur kan man separera ämnen som är blandade? Dessa är frågor vi ska besvara under detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och inuti människan
 • genomföra systematiska undersökningar

Detta ska vi jobba med (centralt innehåll):

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Detta ska du kunna:  

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om: 

 • ämnens olika egenskaper.
 • atomen och hur den är uppbyggd
 • begreppen: molekyl, grundämne, kemisk förening och kemisk reaktion
 • Kemiska beteckningar för några grundämnen och hur kemiska formler skrivs för några molekyler.
 • olika sorters blandningar och deras egenskaper
 • olika separationsmetoder

Begrepp

atom, atomslag, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemiskt tecken, periodiska systemet, kemisk reaktion, molekylformel, reaktionsformel, fast form, flytande form, gasform, fysikalisk omvandling, kemisk omvandling, kondenserar, förångas,  blandning, rena ämnen, uppslamning, lösning, mättad lösning, lättlöslig, svårlöslig, olöslig, lösningsmedel, emulsion, separera, sedimentera, filtrera, centrifugera, destillation, kromatografi, 

Bedömning

Skriftligt prov

Matriser

Ke
Bedömningsmatris

Insats krävs
E
C
A
Begrepp, teorier och modeller
Eleven har.. kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ... dessa med ...användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
..grundläggande...ge exempel på och beskriva...viss..
goda...förklara och visa på samband inom..relativt god
mycket goda....förklara och visa på samband inom med något generellt drag...god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: