Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnens uppbyggnad, egenskaper och indelning

Skapad 2021-01-07 14:11 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Ämnens egenskaper och indelning
Grundskola 4 – 6 Kemi
Kemi handlar om väldigt små delar - atomer. Atomerna är så små att vi inte kan se dem, men tillsammans bygger de upp allt som vi har runt omkring oss. Hur de ser ut och hur de sitter ihop med varandra avgör vilka egenskaper de har, hur de beter sig och reagerar med andra ämnen. Ett grundämne består av en sorts atomer och alla dessa finns samlade i det periodiska systemet.

Innehåll

 

Konkreta mål

 

Du ska kunna: 

Benämna några olika laborationsmaterial; t.ex provrör och bägare.

Veta vad  olika  symboler som visar på faror inom kemin betyder.  

Beskriva och förklara hur materien är uppbyggd, samt begrepp för detta.     

Namnge några av de vanligaste grundämnena.

Känna till hur periodiska systemet är uppbyggt.

Dela in ämnen och material genom att titta på ex utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet och pH (surt eller basiskt).   

Planera, genomföra och utvärdera laborationer.

Dokumentera undersökningar genom att skriva laborationsrapporter.

 

Undervisningen

Genomgångar/diskussioner

Läsa texter

Arbeta med teoretiska uppgifter

Begreppsträning

Demonstrationer

Laborationer (planering, genomförande och utvärdering)

Laborationsrapporter

 

Bedömning (hur du visar vad du lärt dig)

Förhör/Prov

Klassrumsdiskussioner

Laboration/laborationsrapport

 

 

Matriser

Ke
Ämnens egenskaper, uppbyggnad och indelning

Godtagbar
God
Utvecklad
Undersökningar
Genomförande
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan på egen hand genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det, efter viss bearbetning, går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan på egen hand genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Utrustning
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämförelse
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag på något som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag, som efter viss bearbetning, kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Kemiska samband & begrepp
Kemiska sammanhang & begrepp
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: