Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - åk 3

Skapad 2021-01-07 14:19 i Katarina Södra skola Stockholm Grundskolor
En pedagogisk planering i matematik år 1-3, läromedel Mitt i Prick.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll 

Du ska utveckla följande förmågor

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Vad:

Arbeta bl a i matteboken där följande igår:

 • Taluppfattning inom talområdet 0-10 000
 • Överslagsräkning och rimlighetstänk
 • Algoritm addition utan och med minnessiffra 0–1000
 • Algoritm subtraktion utan och med växling 0–1000
 • Multiplikation tabellerna 1–10
 • Multiplicera med 10 och 100
 • Multiplicera med flera faktorer
 • Skrftlig räknemetod uppställning addition, subtraktion och multiplikation utan och med minnessiffra
 • Division tabellerna 1–10
 • Bråk och decimaltal
 • Räknehändelser och lästal
 • Problemlösning
 • Algebra och likhetstecknets betydelse
 • Sannolikhet
 • Sträcka, linje, punkt
 • Beskriva olika geometriska figurer
 • Olika språkliga begrepp inom matematiken 
 • Skala-Förstora och förminska
 • Mäta omkrets
 • Mäta area
 • Klockan analog och digital 
 • Tabeller
 • Stapeldiagram och cirkeldiagram
 • Enhetsomvandlingar
 • Mäta, uppskatta och jämföra längd, vikt och volym
 • Använda miniräknaren
 • Programmering

Arbetssätt

 • munliga genomgångar i helklass
 • arbeta i grupp, par och enskilt
 • arbeta i matematikboken 
 • arbeta med olika lästal och skriftliga problemlösningsuppgifter
 • praktiska övningar med konkret och laborativt material
 • utematematik på skolgården
 • arbeta med miniwhiteboards
 • tipspromenader inom skolan/skolgården parvis inom olika matematiska områden
 • göra olika matematiska övningar med hjälp av Elevspel eller Skolplus samt spela olika matematikspel på ipads eller analogt
 • synligt lärande med bl a självrättning och diagnosrättning "Diamant"
 • göra diagnoser "Diamant" inom ett område innan ett arbetsområde påbörjas och även göra diagnoser efter arbetsområdets slut
 • "Kompismatematik" där du redovisar hur du har tänkt kring ett problem och resonerar hur du kommit fram till din lösning tillsammans med din mattekompis
 • arbeta med självskattning 

 

Bedömning

I ämnet matematik bedöms bl a på vilket sätt du:

 • väljer och använder strategi med anpassning till problemets karaktär.
 • kan beskriva begreppets egenskaper med hjälp av symboler och konkret material.
 • kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
 • kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Du kommer att bedömas utifrån kunskapskraven bl a genom att:

 • arbeta aktivt under lektionstid
 • föra matematiska resonemang
 • använda olika matematiska begrepp så som e x area, omkrets, subtraktion, tallinje, udda, hälften m m.
 • visa vad du kan med hjälp av olika mattetester, diagnoser och problemlösningsuppgifter
 • visa hur du löser problem
 • välja olika skriftliga räknemetoder för att göra olika matematiska beräkningar
 • samtala om dina beräkningar och använda symbolspråket
 • mäta, uppskatta och jämföra tid
 • visa hur du använder de fyra räknesätten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: