👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Världen, världsdelar och kartor

Skapad 2021-01-07 14:23 i Sandarne skola Söderhamn
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa SO (år 1-3)
I det här området kommer vi lära oss mer om världsdelar, jordgloben, väderstreck, kontinenter och kartan.

Innehåll

Syfte & Mål

Du ska utveckla din förmåga och förståelse för:

 • hur jorden är uppbyggd

 • vilka hav och kontinenter vi har

 • hur man läser en karta

   

  Viktiga begrepp att känna till

  hav
  världsdel
  väderstreck
  land
  karta
  geografi

Arbetssätt

Vi kommer tillsammans att 

 • - jämföra världsdelar och hav

  - färglägga en världskarta för att träna på världsdelarnas- och världshavens lägen.

  - titta på filmer och bilder

  - i par skriva korta faktatexter om världsdelarna på Ipad

  - genom samtal och diskussion lära oss mer om de olika världsdelarna.

Bedömning

Efter området ska du kunna:

hur många världsdelar jorden består av 

namnge världsdelarna

väderstrecken

läsa en karta

några kartsymboler

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3