👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Money Matters!

Skapad 2021-01-07 14:40 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Samhällsekonomi
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Räcker pengarna till en mobiltelefon? Måste vi betala skatt? Rör inte min dator! - Vad är levnadsstandard? Hur påverkar mitt köp någon annans vardag? Är mitt köp klimatsmart?

Innehåll

Mål

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till/kunna:

- Hur hushållets ekonomi fungerar (inkomster/utgifter + sambandet mellan arbete/inkomst/konsumtion).

- Hur samhällets ekonomi fungerar (bank/offentlig sektor/företag).

- Hur hushållens och samhällets ekonomi binds samman i ett ekonomiskt kretslopp.

- Vilka skatter det finns och vad skattepengarna används till (kommuner/landsting/stat).

- Orsaker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom samt kunna se din egen situation i jämförelse med barn i andra delar av världen.

- Att lönen (ersättningen för utfört arbete) beror på vilken typ av arbete man utför och hur mycket man arbetar.
 
- Vad som händer om pengarna inte räcker till och få förståelse för hur viktigt det är att sköta sin ekonomi.
 
- Hur vår konsumtion påverkar vår gemensamma miljö.
 
- Viktiga ekonomiska begrepp. 

 

Arbetssätt


Vi kommer att arbeta på följande sätt:

- Genomgång

- Film

- Diskussion

- Arbete med för området relevanta begrepp, bilder

- Texter

- Inlämningsuppgift (budget)

 

Ord och begrepp

Du behöver känna till följande begrepp:

Veckopeng/Månadspeng, olika typer av bidrag, utgifter/inkomster, lön (bruttolön/nettolön), disponibel inkomst, skatt/inkomstskatt/moms, ränta, lån, hyra, budget, kredit/kontant, avbetalning, konsumera, offentlig sektor (stat/kommun/landsting)

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina kunskaper om :

- ekonomiska strukturer och ekonomiska begrepp


Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- använda vanligt förekommande ord och begrepp inom samhällsekonomi

- resonera, diskutera och reflektera kring ekonomins betydelse för det enskilda hushållet och samhället

- använda dina kunskaper i en individuell inlämningsuppgift + skriftligt prov