Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text/ Fakta text

Skapad 2021-01-07 14:44 i Rönndalsskolan Falun
I det här arbetsområdet med beskrivande text får eleverna lära sig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Beskrivande texter skrivs för att beskriva något. Du ska få lära dig de språkliga dragen i en beskrivande text, att sätta rubrik och underrubrik.

Innehåll

Syfte


Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och samtala.

Du ska få lära dig att:


1. förstå syftet/meningen med en beskrivande text och hur man anpassar olika texter för olika syften och målgrupper.

2. förstå hur en beskrivande text  är uppbyggd och hur innehållet kan presenteras.

3. förstå hur man skriver jämförelser för att texten ska bli intressant och lätt att förstå.

4. göra en planering till en beskrivande text.

5. med hjälp av text och bild på egen hand kunna planera och skriva en beskrivande text.

Arbetssätt

Du kommer att på olika sätt inhämta kunskaper och fakta, samtal om syftet med en beskrivande text och vikten av att veta vem mottagaren är.  

Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen den beskrivande textens innehåll, syfte och struktur. 

Du kommer att i grupp få arbeta med de språk, ord och begrepp, som är typiska för beskrivande texter för att göra jämförelser, som jämförande sambandsord och komparerade adjektiv.
Du kommer även att i klass få lära dig anteckna, plocka ut stödord för att sedan kunna formulera en beskrivande text med egna ord/meningar.

Du ska skriva en egen beskrivande text om ett land i Europa, du väljer själv. Texten ska bearbetas och redovisas.

Jag kommer att bedöma:

- förstå syftet med en beskrivande text
- kunna hålla sig till ämnet och ge information/fakta på ett tydligt sätt.
- kunna använda strukturen för en beskrivande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en beskrivande text och kunna gör intressanta jämförelser.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: