Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbara konstruktioner

Skapad 2021-01-07 14:33 i Långavekaskolan Falkenberg
Mekaniska funktioner och lösningar i vardagliga föremål. Konstruktion av enkla mekaniska leksaker samt viss teknikhistoria.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Hur bygger man en bro som inte rasar?

Innehåll

Du ska träna på att:

 • se hur man kan göra för att bygga konstruktioner som inte rasar och hur man tänker vid materialval
 • träna på ord och begrepp
 • tänka kring tekniska lösningar och hur man kan förändra/förbättra efter behov

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

 • ord och begrepp som hör till ämnet
 • hållfasta konstruktioner och materialval
 • arbetssätt för teknikutveckling - planering av arbete
 • dokumentation av arbete
 • teknikhistoria

Du visar dina kunskaper genom att:

 • delta i diskussioner och arbetsuppgifter
 • genomföra arbetet med brobygge
 • lämna in planering, färdig produkt och dokumentation av arbetet med att bygga bro av glasspinnar

Vi kommer att arbeta med följande:

 • läsa texter och se på filmer
 • diskutera
 • inlämningsuppgifter på Classroom
 • genomföra ett konstruktionsarbete av en bro byggd av glasspinnar där arbetet ska planeras, genomföras och dokumenteras
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: