Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska förskoleklassen 2020/2021

Skapad 2021-01-07 14:38 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F
I förskoleklass ska alla elever ges möjlighet att på ett lekfullt och inspirerande sätt utveckla sin förmåga att använda det svenska språket i olika sammanhang, både muntligt och i skrift. Eleverna får möjlighet att utveckla sin språkliga medvetenhet men de får även förberedas inför årskurs 1. Eleverna får utmaningar som passar dem utifrån deras kunskapsutveckling, där de bland annat får bekanta sig med fler bokstäver och ord, lyssna på ljud eller skriva meningar.

Innehåll

Svenska förskoleklassen 2020/2021

 

Vi har använt oss av Skolverkets kartläggning som heter ”Hitta språket” som gjorts enskilt och i grupp för att se var eleverna ligger kunskapsmässigt. Därefter har vi gjort olika språkgrupper som sedan planeras utifrån det som framkom i kartläggningen. 

Vi arbetar även med svenska i större grupp där eleverna tränar på veckans bokstav utifrån material från bokstavståget. 

Eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 • Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang.
 • Samtala och reflektera över texter, berättelser och händelser.
 • Förstå att ord är uppbyggda av olika språkljud, markera och räkna språkljud.
 • Känna till att bokstäverna har ett namn och ett ljud.
 • Läsa och skriva sitt namn, bokstäver och ord.
 • Återberätta genom tal och bild.
 • Använda digitala verktyg.
 • Veckans ramsa.
 • Språklekar utifrån från Bornholmsmodellen.
 • Högläsning.
 • Veckans bokstav.
 • Forma bokstäver.

 

Kopplingar till läroplanen

·       Centralt innehåll

 •  Lgr11  -Språk och kommunikation Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 •  Lgr11  -Språk och kommunikation Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 •  Lgr11  -Språk och kommunikation Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
 •  Lgr11  -Språk och kommunikation Rim, ramsor och andra ordlekar.
 •  Lgr11  -Språk och kommunikation Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 •  Lgr11  -Skapande och estetiska uttrycksformer Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: