Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

4. En el restaurante

Skapad 2021-01-07 14:40 i Skäggetorpsskolan Linköping
Grundskola F Moderna språk - språkval
Detta arbetsområde handlar om att kunna beställa mat och dryck på spanska, göra sig förstådd, förstå vad som sägs samt lära sig olika matord och restaurang-uttryck.

Innehåll

Syftet

Genom undervisning i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Förstå innehållet i talat språk och texter där man beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställer mat.

 • Kunna beskriva maträtter och restauranger samt beställa mat och fråga efter ingredienser.

 • Utveckla olika språkliga strategier, samt reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika sammanhang i den spansktalande världen och jämföra med egna erfarenheter

Detta innebär att du skall lära dig att...

 • beställa mat och dryck på spanska

 • förstå olika restaurangfraser och matglosor

 • formulera dig korrekt på spanska utifrån det område vi arbetar med

 • böja några viktiga verb på ett korrekt sätt i presens och futurum 

Hur? Vi kommer att utgå från ett häfte med olika texter och övningar kopplade till detta arbetsområde. Vi startar med att arbeta med texterna, tillhörande övningar och även genomgång av hur vanliga användbara verb böjs i presens och futurum. Vi kompletterar arbetet i häftet med övningar på nok.se samt Quizlets för att träna in nya glosor, grammatik och fraser. 

Ni kommer därefter bli  indelade i grupper få skriva manus till en restaurangfilm på spanska som sedan visas upp för klassen. 

 

Målet är att ni ska kunna beställa mat och dryck på spanska efter detta arbetsområde samt förstå och kunna uttrycka er i enklare dialoger vid ett restaurangbesök samt läsa av en meny. 

Arbetsområdet avslutas med att ni får skriva ett test i läs-och hörförståelse.

Redovisningsform

1. Film i grupper om restaurangbesök som visas upp. (Manuset skall även lämnas in för rättning innan ni spelar in):

2. Läxförhör: grundläggande verb i presens och futurum, kunna beställa mat och dryc

3. Test:

 

 • läsförståelsetest 

 • hörförståelsetest

4. Skriftligt: manuset till restaurangbesöket.

 

Bedömning

I detta arbetsområde kommer du att bedömas i...

 • din förmåga att muntligt formulera dig på spanska

HUR? Jag kommer att bedöma din muntliga insats i filmen/ presentationen. Du skall kunna använda och förstå nya uttryck vi arbetat med. Det som konkret bedöms är uttal, flyt och begriplighet vid din muntliga presentation (hur pass väl du gör dig förstådd och kan formulera dig på spanska)

 

 • din förmåga att förstå och tolka innehållet i olika slags texter, formulera dig i skift samt din förmåga att anpassa språket efter olika syften

HUR? TEST - I testet ska du visa att du behärskar de vanligaste mat- och dryckesorden på spanska samt visa förmågan att formulera dig (beställa/samtala i enklare dialoger vid restaurangbesöket/kommentera maten) vid ett restaurangbesök och förstå vad kyparen säger. Du ska även kunna avläsa en meny och förstå de viktigaste orden.

Testet innehåller en hörförståelse och en läsförståelse.

 

 • din förmåga att anpassa språket efter mottagare
  Du ska även visa att du kan böja och använda grundläggande verb i presens och futurum.
  HUR? - Skriftliga läxförhör

Uppgifter

 • På restaurangbesök -film/presentation

 • Läsförståelsetest

 • Läxförhör

 • Hörförståelsetest

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: