Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2021-01-07 14:39 i Elsa Brändströms grundskola Linköping
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
Under några veckors tid kommer vi nu att arbeta med olika typer av instruerande texter. En instruerande text innehåller en serie steg för hur man ska göra eller uppnå något. Det kan gälla en arbetsuppgift, ett recept, spelregler till ett dataspel eller ett experiment. Syftet är att lära ut något på ett sätt som gör att läsaren kan följa instruktionen och lyckas nå slutresultatet. Vi kommer att ha ett samarbete med hemkunskap lärare där eleverna kommer att jobba med recept och instruktioner.

Innehåll

Innehåll

 

 • att läsa instruerande text

 • att skriva instruerande text

 • att muntligt ge uppmaningar och instruktioner 

 • verb i imperativ

 

Mål

 • förstå en muntlig instruktion

 • ge en muntlig instruktion

 • använda ämnesord som finns i instruktioner

 • läsa och förstå en instruerande text

 • förstå hur en instruerande text är uppbyggd med rubrik, lista och stegvis instruktion

 • skriva en instruerande text med rubrik, lista och stegvis instruktion

 • kunna använda verb i imperativ

 • kunna förstå en bild om är en instruktion

Hur gör vi?

·     - Genomgångar av olika instruktioner och deras språkliga uppbyggnad och begrepp.

·       - Arbeta med olika instruerande texter från enklare texter till svårare. Vi arbetar med olika texter med olika svårighetsgrader.

·       - Du ska skriva egna instruerande texter.

·       - Högläsning av texterna, både övningsuppgifterna och dina egna texter.

·       - Presentera dina texter muntligt för dina klasskamrater.

 

 

Du visar dina kunskaper genom att:

 

 • svara på frågor till instruerande texter
 • skriva en instruerande text
 • ge en muntliga instruktion till dina klasskamrater och lärare
 • prov och inlämningsuppgifter

 

Uppgifter

 • Att skriva en instruktion

Matriser

SvA
Kopia av Skriva instruerande text

E
C
A
Innehåll
Begripligt innehåll: * Instruktionens syfte framgår av rubrik och/eller innehåll. * textens syfte utvecklas något genom t ex beskrivningar, motiveringar.
Relativt tydligt innehåll: * Instruktionens syfte framgår relativt tydligt av rubrik och innehåll. * textens syfte utvecklas relativt tydligt genom t ex beskrivningar, motiveringar.
Tydligt innehåll: * Instruktionens syfte framgår tydligt av rubrik och innehåll. * textens syfte utvecklas tydligt genom t ex beskrivningar, motiveringar.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur: * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t ex punktform, steg, numrering.
Relativt väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom t ex punktform, steg, numrering. * texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men, så att.
Väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och välstrukturerad genom t ex punktform, steg, numrering. * texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
Språk
Viss språklig variation: * Ordvalet uppvisar viss variation. * texten riktar sig till läsaren genom ansatser till användning av uppmaningsform. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet. * menings-byggnaden är i huvudsak fungerande.
Förhållandevis god språklig variation: * Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. * texten riktar sig till läsaren genom relativt tydlig användning av t ex uppmaningsform, frågor, värderande ord. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och något varierad.
God språklig variation: * Ordvalet är varierat och passar uppgiften. * texten riktar sig till läsaren genom tydlig användning av t ex uppmaningsform, frågor, värderande ord. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet: * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel finns.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: