Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition, styrka och egen år 7

Skapad 2021-01-07 15:09 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I detta moment kommer du att arbeta med Puls/kondition, rörlighet och styrka både praktiskt och teoretiskt. Du kommer att testa olika sätt att träna för att ge dig bra förutsättningar att vara fysiskt aktiv i framtiden. Fokus kommer att ligga på träning som du kan utföra på ett enkelt sätt, hemma eller i naturen.

Innehåll

 v. 3-14 (inom dessa veckor har vi även planerat in skridskor)

 

Syftet med detta område är att du ska få möjlighet att uppleva effekter av olika aktiviteter och träningsformer samt förutse risker vid fysisk aktivitet. Du kommer genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Vi vill även ge dig kunskap inför framtiden kring hur man kan utföra olika styrkeövningar och puls/konditionsträning. Vi strävar efter att du ska förstå de positiva effekterna av träning i olika former, och lära dig olika begrepp som hör till hälsa och träning.  Fokus kommer att ligga på träning som du kan utföra på ett enkelt sätt, hemma eller i naturen. 

 

Centralt innehåll. Vi kommer arbeta med styrketräning och puls/konditionsträning. Vi kommer prata om hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. Förebyggande av skador genom till exempel styrketräning. Du kommer att få planera egen träning samt genomföra och utvärdera din träning. 

 

Arbetsform. Vi kommer på lektionerna arbeta med olika typer av aktiviteter som tränar kondition och styrka samt fokusera på dess hälsoeffekter. Vi kommer arbeta både teoretiskt och praktiskt. 

 

Utvärderingsform/bedömning praktiskt

Du blir bedömd på:

- hur du anpassar övningarna till sammanhanget vid de olika passen. 

- hur aktiv och målinriktad du är i ditt utförande.

- din planering av lektionen 

- hur väl genomförd och innehållsrik lektion (genomförande)

 

Utvärderingsform/bedömning teoretiskt

- En välskriven och innehållsrik lektion (skriftligt)

- Begreppsprov

- Aktivt deltagande under teorilektionerna.

- Elevens utvärdering av lektionen efter genomförd lektion. 

 

 
 

 

Uppgifter

 • Begreppsprov tisdag16/3 v.11

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa

E
C
A
Förmåga att:
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
Eleven har ej deltagit och visat sina förmågor
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Förmåga att:
planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
Eleven har ej visat förmåga att sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Förmåga att:
planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
Eleven har ej visat förmåga att utvärdera aktiviteter
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förmåga att:
förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh
Eleven har ej visat förmåga att förebygga skador
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: