Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring

Skapad 2021-01-07 14:45 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 9 Matematik
I det här avsnittet får du lära dig mer om hur man med matematikens hjälp kan beskriva förändringar, t.ex med hjälp av procentbegreppet.

Innehåll

Samband och förändring

 

Varför ska du lära dig om samband och förändring?

Samband och förändring är viktigt för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer.

Genom samband och förändring utvecklar du även förmågan att tolka matematiska mönster, former och samband, samt förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.Tidsperiod 

Vecka 2 - 8

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?

 • att använda sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa problem inom olika områden.

 • att använda förändringsfaktor.

 • egenskaper hos olika funktioner.

 • tolka och rita grafer.

 • beskriva linjära funktioner matematiskt.

 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang.Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Vecka Vad Hur Läxa 

2 Procent Sid. 156 - 163

3 Förändringsfaktor Sid. 165 - 171 läxa 13

4 Funktioner/Linjära funk. Sid. 172 - 188 läxa 14

5 Tillämpning/Proportionalitet Sid. 189-201 läxa 15

6 Repetition/Diagnos kap 4 sid. 205-212

7 Repetition/ Diagnos kap 3 sid 145-150

8 Repetition, Prov kap 3 & 4

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Läxa v.3,4,5

Diagnos (Vecka 7)

Prov (Vecka 8)

 

Kopplingar till läroplanen

Kunskapskrav för slutet av årskurs 9
Matriser

Ma
Lärandematris-Tråsättra

>>
E-nivå
>>>
C-nivå
>>>>
A-nivå
PROBLEMLÖSNING
Hur ska jag lösa uppgifterna? Förstår jag olika metoder?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget.
BEGREPP
Vad betyder matteorden och hur hänger de ihop?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
METODER
Kan jag göra olika beräkningar? Blir det rätt svar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
RESONEMANG
Kan jag resonera och följa tankarna i matematik?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
KOMMUNIKATION
Hur ska jag förklara så att andra förstår vad jag menar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: