Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 4 VT 2021

Skapad 2021-01-07 14:54 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Det handlar om vad teknik är, varför vi har teknik, om teknikens utveckling, hur man gör en konstruktion. Källor Boken om Teknik år 4-6 Lgr11.
Grundskola 4 Teknik
Du kommer att få lära dig om vad teknik är, varför vi har teknik, om teknikens utveckling, hur man gör en konstruktion.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i Teknik ska du ges förutsättningar att utveckla förmågan/färdigheten att:

- känna till något om vad teknik är.

- känna till varför vi har teknik.

- känna till om teknikens utveckling.

- känna till hur man gör en konstruktion.

Det här ska du kunna (kunskapskraven)

Du som elev ska utveckla din förmåga/färdighet att:

- kunna något om vad teknik är.

- veta varför vi har teknik.

- kunna något om teknikens utveckling.

- veta hur man gör en konstruktion.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga/färdighet genom att:

- du är aktiv på lektionen.

- du kan skriva och berätta vad teknik är för något och hur den har utvecklats.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

- ha diskussioner om vad teknik är

- läsa ur "Boken om Teknik" år 4-6.

- titta på filmer.

- rita en skiss och konstruera.

- pröva och ompröva.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: