Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation av ditt hemland (BiH)

Skapad 2021-01-07 15:10 i Modersmålsenheten Österåker
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att lära oss mer om BiH. Efter avslutat arbetsområdet kommer elever att skriva en presentation med hjälp av PP som ska redovisas muntligt. Saznat ćemo više o BiH. Nakon završetka radnog područja, studenti će uz pomoć PP-a napraviti prezentaciju koju će izvesti usmeno.

Innehåll

 

Arbetssätt:

Genom att läsa faktatexter, samtala och leta information om BiH på nätet kommer vi att lära oss viktiga fakta om BiH.  Sen kommer elever att sammanfatta presentation i PP och presentera den muntligt. Jag kommer att ställa extra frågor i syfte att försäkra mig att du har förstått och vet vad du pratar om.

Način rada:

Čitanje činjeničnih tekstova, razgovor i traženje informacija o BiH na internetu, naučit ćemo važne činjenice o BiH. Tada će studenti sažeti prezentaciju u PP i predstaviti je usmeno. Postavit ću dodatna pitanja kako bih bila sigurna da razumijete i znate o čemu govorite.

 

Ditt arbete ska innehålla och du ska kunna dem begrepp:

Vaš bi rad trebalo da uključuje ​​sledeće pojmove i trebalo bi ih znati:

 

 • Položaj BiH   (Var ligger BiH)

 • Granice i glavni grad; strane svijeta   (Grannländer, huvud stad, vädersträckor)

 • Reljef   ( Hur landskap ser ut)

 • Najviša i najniža tačka  (högsta och lägsta punkt)

 • Površina  (Yta)

 • Administrativna podjela  (Hur BiH är delad efter kriget)

 • Podijela entiteta Federacije BiH (Hur är FBiH delad)

 • Predcjedništvo BiH (Hur regeringen fungerar)

 • Stanovništvo i narodi BiH  (Invånare)

 • Državni  i vjerski praznici ( högtider)

 • Ostalo  (övrig efter eget val)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  A 9

Matriser

Ml
Modersmål Bosniska

För att klara kunskapskraven för de olika nivåerna ska du:

E
C
A
Tala
Visa din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visa din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visa din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med ett gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan välja talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen interaktion.
Du kan välja talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen interaktion.
Du kan välja talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen interaktion.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och i viss anpassning till syfte, mottagare och situation
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Skriva
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Höra
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad, enkel engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad, engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
Läsa
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning
Du kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Kultur
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: