Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möte med världen!

Skapad 2021-01-07 15:10 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Världen
Grundskola 6 Geografi Religionskunskap Historia Samhällskunskap
Vi ger oss ut på en resa runt i världen. Vi kommer att bekanta oss med de olika världsdelarna och haven.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Innehåll

I möte med världen arbetar vi med kartkunskap och geografisk fakta. Du kommer att utveckla din förmåga att arbeta med globen och kartor och därifrån dra slutsatser. Du kommer att öva dig att tolka och analysera geografiska fakta. Vi kommer att studera natur, klimat, historia, religion, kultur och samhällsliv. 

Konkretisering av mål

Eleverna ska:

känna till och använda geografiska begrepp. Känna igen hur världsdelarna ser ut och veta deras läge på globen. Kunna viktiga geografiska platser i de olika världsdelarna, t ex länder, städer, hav, floder och bergskedjor. Känna till de olika klimat- och vegetationszonerna i världen och om djur och natur. Känna till något om ett par utvalda länder i varje världsdel. Kunna använda en kartbok för att hitta information om en världsdel eller region. Kunna använda Sverige som jämförelse när de söker information om världen. Känna till något om de olika världsdelarnas historia, kultur och religioner.

Arbetssätt

 • Se filmer.
 • Gemensamma genomgångar.
 • Arbeta med instuderingsfrågor. •
 • Arbeta med olika kartövningar.
 • Du gör ett enskilt skriftligt arbete eller i par om ett valfritt land i världen. Exempel på rubriker som arbetet bör innehålla:
 • • Landets storlek • Världsdel/ Var i världsdelen landet ligger samt karta över landet • Grannländer • Befolkningsmängd • Valuta • Språk • Statsskick och politik • Export/import • Naturtyper och hur landet ser ut • Djurliv • Klimat • Hur människor bor • Viktiga städer och andra platser • Kultur, sport och fritid • Religion • Lite om landets historia.

Information till arbetet söker du i skolans böcker och NE.se. När du skriver ska du använda ditt eget språk. Du får inte skriva av! Du ska skriva i ditt arbete vilka källor du använt. Du ska ha en framsida och en innehållsförteckning. Arbetet ska skrivas på dator/Ipad.

Bedömning

Din förmåga att:

- använda dina kunskaper i olika sammanhang

- kunna göra jämförelser och tolka och analysera fakta

- skriva utvecklade och förklarande svar och texter.

- se orsak och verkan och helhet och samband.

- söka, samla och strukturera information.

- skriva ett arbete med så många egna ord som möjligt.

- använda olika källor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Hi Re Sh Ge
Geografi åk 4-6

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Natur- och kulturlandskap
.
Jag har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Jag har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Jag har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser & befolkning
I resonemangen beskriver jag enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver jag förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver jag komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Jag kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Fältstudier, kartor & verktyg
Vid fältstudier använder jag kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder jag kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder jag kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
Jag har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbar utveckling
Jag kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Jag kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Jag kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Ojämlika levnadsvillkor & förbättring
Jag för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del motiverade förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Jag för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Jag för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Källor
Söka och Använda information
Jag för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Jag för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Jag för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: