Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 2

Skapad 2021-01-07 15:17 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Under veckorna 2-8 kommer du att få prova på några vanliga bollsporter och bollekar. För en del av er kommer ni också att få fortsätta er simundervisning. Och när det finns gott om snö kommer vi att försöka att ha en lektion utomhus.

Innehåll

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 2-8

Förmågor

 • Att kunna delta i olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus och kunna anpassa sina rörelser till aktiviteten (t ex kommer vi att träna på att kasta/fånga, bollkontroll genom att passa/skjuta/dribbla.)
 • Samarbetsförmåga och visa respekt för andra.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten.
 • Träna på att följa och förstå gemensamma regler under lektionen samt i leken och i spelen.
 • Träna på att samarbeta med dina kompisar i lekar och bollspel.
   

Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Målet är att du ska delta i alla övningar och utföra övningarna efter bästa förmåga.

Samarbeta med dina kompisar.

Att du kan lyssna på och respektera de instruktioner och följa de regler som gäller under lektionen.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi kommer att prova på olika bollsporter och bollekar t ex som basket, innebandy, fotboll, spökboll och mycket mera. 

 

Bedömning

Matrisen visar vilka förmågor eleven har visat under lektionerna och vilka förmågor eleven kan sträva mot för att utvecklas i ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa 1-3

Rörelse

Öva mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Grovmotoriska grundformer
 • Idh  1-3
Du klarar till viss del några av de grovmotoriska grundformerna.
Du klarar relativt väl de grovmotoriska grundformerna.
Du klarar väl av de grundmotoriska grundformerna.
Sammansatta grovmotoriska grundformer
 • Idh  1-3
Du klarar till viss del av sammansatta grovmotoriska grundformer.
Du klarar relativt väl av de sammansatta grovmotoriska grundformerna.
Du klarar väl av sammansatta grovmotoriska grundformerna.
Samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
 • Idh  1-3
Du klarar till viss del av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter.
Du klarar relativt väl av att samarbeta i lekar och idrottsaktiviteter.
Du klarar väl av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter.
Regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
 • Idh  1-3
Du klarar till viss del av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter.
Du klarar relativt väl av att följa att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter.
Du klarar väl av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter.
Rörelser i vattnet flyta, simma i mag och ryggläge
 • Idh  1-3
Du kan delta i lekar på grunt vatten. Du kan med hjälpmedel balansera, flyta och simma kortare sträckor i mag- och ryggläge.
Du kan simma 25 meter.
Du har en god vattenvana, du kan simma mer än 25 meter, du kan simma på rygg.

Hälsa och livsstil

Öva mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper

Friluftsliv och utevistelse

Öva mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lekar och rörelse i natur och utemiljö
Du deltar till viss del i uteverksamhet i närmiljön.
Du deltar relativt väl i uteverksamhet i närmiljön.
Du klarar väl av uteverksamhet i närmiljön
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur och utevistelse
 • Idh  1-3
Du behöver påminnas om att ta hänsyn och delta på ett säkert sätt.
Du visar relativt väl hänsyn och deltar oftast på ett säkert sätt.
Du visar hänsyn och deltar alltid på ett säkert sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: