Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 3 Geometri åk 8 VT-21

Skapad 2021-01-07 15:49 i Forssaklackskolan Borlänge
Geometri åk 8 utifrån PRIO 8
Grundskola 7 – 9 Matematik
Geometri är delen inom matematiken som handlar om att beskriva form och storlek på olika föremål samt beskriva relationer mellan olika föremål. För att på ett exakt sätt kunna göra sådana beskrivningar behöver vi förstå och kunna hantera begreppen vinkel, längd, area och volym. Vidare behöver vi även förstå och kunna använda de många olika enheter som finns för längd, area och volym.

Innehåll

Syfte

Under momentet ska du få möjlighet att:

·       Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

·       Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

·       Använda och analysera matematiska begrepp och samband

·       Använda matematikens uttrycksformer för att kunna samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,  beräkningar och slutsatser

Konkreta mål

       Du ska få förståelse för:

·       Metoder för beräkning av area och omkrets för cirklar, som cirkelbåge och cirkelsektor.

·       Begränsningsyta och mantelyta

·       Volymenheter samt enhetsbyten

·       Metoder för beräkning av volymen för rätblock, prismor, cylindrar, kon, pyramid och klot

·       Formler bl.a. geometriska formler

 

Begreppslista:

 

Area, begränsningsyta, mantelyta, bas, höjd, radie, pi, medelpunkt, diameter, cirkelbåge, cirkelsektor, cirkels omkrets, cirkels area, dimension, kropp, volym.

 

 

Filmer:

 

3.1 Cirkelns omkrets

 

3.2 Cirkelns area

 

3.2 Cirkelbåge och Cirkelsektor

 

3.3 Begränsningsyta och mantelyta

 

3.4 Volym av rätblock

 

3.5 Volymenheter

 

3.6 volym av prisma och cylinder

 

3.7 volym av kon och pyramid

 

3.7 Volym av klot

 

3.8 Formler

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Planering och självskattning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Metod
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Du använder grundläggande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området.
Du använder relativt väl fungerande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området.
Du använder väl fungerande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området på ett effektivt sätt.
Problem
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Löser elevnära problem helt eller delvis, genom att använda någon strategi.
Löser olika problem på egen hand genom att motivera helt eller delvis och använda lämplig strategi utifrån problemets karaktär.
Löser med säkerhet olika problem. Kan själv finna, motivera och tillämpa olika strategier. Kan formulera enkla matematiska modeller passande för sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: