👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2021-01-07 16:48 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
NO år 2
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Visste du att du dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde? Vad är vatten? Var finns det vatten? Hur kan vatten se ut? Varför behöver vi vatten? Detta och mycket mer kommer vi att ta reda på i det här arbetsområdet om vatten.

Innehåll

Syfte:

Du ska kunna:

 • Berätta om vattnets kretslopp.
 • Berätta om vattnets faser och egenskaper.
 • Berätta om och ge exempel på vad som är en lösning och en blandning. Du ska även kunna separera ämnen genom t.ex. filtrering och avdunstning.
 • Kan genomföra enkla undersökningar och ställer då en hypotes. 
 • Dokumentera dina undersökningar med ord och bild.

Undervisning:

Vi kommer att:

 • Se faktafilmer om vatten, t.ex. "Bara vanligt vatten" samt "vattenmannen och Speed" (sli.se)
 • Läsa faktatexter
 • Samtala och diskutera olika frågor rörande vatten. 
 • Utföra undersökningar och experiment
 • Dokumentera undersökningar i enkel laborationsrapport.
 • Skriva enklare faktatexter inom temat. 
 • Underlätta inlärningen med hjälp av en sång. 

Bedömningen sker genom:

 • Observationer av dina samtal och diskussioner, din förmåga att ta instruktioner samt din förmåga att samarbeta med andra.
 • Dokumentation av dina undersökningar och annat.
 • Se bedömningsmatris till slutuppgiften.

Begrepp:

 • Faser
 • Fast
 • Flytande
 • Gas
 • Ånga
 • Fryst
 • Vattenmolekyl
 • Vattnets kretslopp
 • Kondens
 • Nederbörd
 • dunsta
 • Hypotes
 • Resultat
 • Laboration

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Vatten

Nivå 1
Nivå 2
Vattnets former
Jag kan
berätta enkelt om vattnets olika former och använder till viss del begreppen: fast, flytande, gas, stelning, frysning, smältning
berättar om vattnets olika former och använder begreppen på ett korrekt sätt. Jag kan också förklara hur vattnets olika faser och kretslopp hänger ihop.
Vattnets kretslopp
Jag kan
 • NO  1-3
Berätta på ett enkelt sätt om de olika stegen i vattnets kretslopp och använder till viss del begreppen: avdunsta, nederbörd, kondens
Berätta om de olika stegen i vattnets kretslopp och använder då begreppen avdunsta, nederbörd och kondens på ett korrekt sätt.
Blandningar och lösningar
Jag
vet om metoderna filtrering och avdunstning vid blandningar och lösningar och kan till viss del redogöra för ett förlopp och använder mig av en del begrepp.
vet att metoderna filtrering och avdunstning kan användas på olika blandningar och lösningar och kan redogöra för ett förlopp och använder mig då av begrepp på ett korrekt sätt.
Undersökningar
Jag...
ser likheter/skillnader och drar slutsatser av resultat. .
Utifrån en egen teori ställer jag en hypotes, genomför en undersökning och drar en slutsats.
Dokumentera
Jag...
kan dokumentera : vad jag tror ska hända (hypotes) och sedan vad som faktiskt hände (resultat)