👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2021-01-07 18:57 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss om Kristendom, Judendom och Islam. Du kommer bland annat få lära dig en symbol, en eller flera högtider och någon berättelse från varje religion.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du kommer att få lära dig om de tre stora religionerna Kristendom, Judendom och Islam. Du ska få lära dig om symboler, högtider, platser för bön, böneledare och namn på heliga skrifter. Du kommer även få lära dig om några berättelser från de tre religionerna.

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att få lyssna på mig när jag berättar. Vi kommer att läsa tillsammans och samtala om det vi läst. Vi kommer att arbeta med frågor till texter. Vi kommer att se på film och se på bilder. Du kommer få öva på att skriva faktatexter om religionerna. Vilket vi kommer träna på att göra både i helklass och individuellt.

Vad ska bedömas?

Du ska sedan visa att du inom varje religion kan en symbol, en plats för religionsutövning, en högtid, en helig text och eventuellt en berättelse ur religionen.

Hur bedöms det?

Du kommer att visa din kunskap genom att delta aktivt på lektionerna, svara på frågor och diskutera, genomföra dina uppgifter i arbetsboken och genom att skriva faktatexter om religionerna.

Vilka förmågor tränas?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Religion

Kristendom

godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Symbol
Du kan para ihop symbol och religion.
Du kan rita en symbol för religionen.
Helig skrift
Du vet vad religionens heliga skrift heter.
Du vet vad religionens heliga skrift heter och kan berätta något som står där.
Plats för bön
Du kan namnet på byggnaden där religionen utövas.
Du kan namnet på byggnaden där religionen utövas och vet vem som leder bönen.
Högtid
Du kan nämna en högtid och koppla ihop den med religionen.
Du kan nämna en högtid och koppla ihop den med religionen och du kan berätta om högtiden.

Islam

godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Symbol
Du kan para ihop symbol och religion.
Du kan rita en symbol för religionen.
Helig skrift
Du vet vad religionens heliga skrift heter.
Du vet vad religionens heliga skrift heter och kan berätta något som står där.
Plats för bön
Du kan namnet på byggnaden där religionen utövas.
Du kan namnet på byggnaden där religionen utövas och vet vem som leder bönen.
Högtid
Du kan nämna en högtid och koppla ihop den med religionen.
Du kan nämna en högtid och koppla ihop den med religionen och du kan berätta om högtiden.

Judendom

godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Symbol
Du kan para ihop symbol och religion.
Du kan rita en symbol för religionen.
Helig skrift
Du vet vad religionens heliga skrift heter.
Du vet vad religionens heliga skrift heter och kan berätta något som står där.
Plats för bön
Du kan namnet på byggnaden där religionen utövas.
Du kan namnet på byggnaden där religionen utövas och vet vem som leder bönen.
Högtid
Du kan nämna en högtid och koppla ihop den med religionen.
Du kan nämna en högtid och koppla ihop den med religionen och du kan berätta om högtiden.
Läsförståelse
Du kan läsa och förstå en faktatext om religion med stöd av en pedagog.
Du kan läsa och förstå en faktatext om religion samt reflektera över det som står.
Textarbete
Du kan skriva en faktatext om religion med stöd av en pedagog.
Du kan skriva en faktatext om religion med hjälp av nyckelord.
Muntligt arbete
Du kan delta i samtal om livsfrågor.
Du kan delta aktivt i samtal om livsfrågor och reflektera utifrån din uppfattning.