Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LITTERATUR I ETT SAMHÄLLSPERSPEKTIV

Skapad 2021-01-07 19:52 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola Svenska
I arbetet med området LITTERATUR I ETT SAMHÄLLSPERSPEKTIV ska du studera olika typer av skönlitterära verk från olika historiska tidsperioder samt svenska och internationella författarskap. Du ska även koppla dessa verk och författarskap till förhållanden och idéströmningar i samhället. Efter varje historisk epok ska dina kunskaper redovisas muntligt eller skriftligt.

Innehåll

Matriser

Sve
LITTERATUR I ETT SAMHÄLLSPERSPEKTIV: LITTERÄR ANALYS

Nivå 1
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll, bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Nivå 2
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll, bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel. Eleven diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Nivå 3
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll, bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel. Eleven resonerar nyanserat om litterära verkningsmedel. Eleven diskuterar utförligt och resonerar nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor. Eleven sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
MUNTLIG FRAMSTÅLLNING
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen är tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt. Eleven kan med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt. Språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt. Eleven kan med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat. Språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Eleven kan med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING
Eleven kan skriva utredande text som är sammanhängande. Eleven kan skriva utredande text som har en tydligt urskiljbar disposition. Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citatteknik / referatteknik. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat. Språket innehåller goda formuleringar.
Eleven kan skriva utredande text som är väldisponerad. Eleven kan skriva utredande text som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Eleven resonerar och drar slutsatser utifrån sina resonemang. Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citatteknik / referatteknik. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart. Språket är varierat. Språket innehåller goda formuleringar.
Eleven kan skriva utredande text som är väldisponerad. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Eleven resonerar och drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citatteknik / referatteknik. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert. Språket är klart. Språket är varierat. Språket innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: