Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan 5 - Återberättande text GRS

Skapad 2021-01-07 20:38 i Björnkärrsskolan Linköping
Planering utifrån Klara Svenskan åk 5, återberättande text.
Grundsärskola F – 9 Svenska
Vi arbetar kring texttypen återberättande text. Vi kommer att göra intervjuer och öva på att läsa och skriva egna artiklar.

Innehåll

Återberättande text

Innehåll:

Texter har olika uppbyggnad och i det här kapitlet fokuserar vi på artiklar som har Rubrik, Ingress och Brödtext. Vi försöker svara på de journalistiska frågorna Vem? Vad? När? Var? Hur? Varför? 

Vi lär oss att intervjua genom att ställa öppna eller stängda frågor och skriva artiklar. Vi kommer att läsa nyheter i både papperstidningar och på nätet och diskutera källkritiskt tänkande.

Arbtetssätt:

Du kommer att få:

läsa artiklar i olika medier och träna på att återberätta dessa med hjälp av stödord. 

intervjua personer och ställa olika typer av frågor.

skriva egna artiklar.

jämföra olika källor och fundera kring tillförlitlighet.

 

Bedömning:

Ditt muntliga och skriftliga arbete bedöms efter avslutade uppgifter men även under arbetsprocessen med formativ bedömning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-6
 • Hur texters avsändare påverkar innehållet, till exempel i tidningsartiklar och i sökträffar via sökmotorer på internet.
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: