👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inflytande med hjälp av Babblarna VT 2021

Skapad 2021-01-08 08:11 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
Vi arbetar ständigt med att utveckla barnens reella inflytande i vardagen. Vi lyssnar på barnen och uppmuntrar dem att uttrycka sina tankar och idéer. Vi är medvetna om att även barn som inte kan berätta med ord uttrycker sin vilja, sina tankar och känslor med hjälp av exempelvis kroppsspråk.

Innehåll

Syfte

Vi vill erbjuda barnen  undervisning som är  lekfullt, inkluderande, skapande och undersökande som skapar större möjligheter till delaktighet och bidrar till att barnen äger sin egen lärprocess.  Att fostra barn till demokratiska medborgare förutsätter nämligen att barn redan i förskolan har inflytande genom att de kan påverka både sin situation och förskolans innehåll. Arbetet med inflytande är ett pågående projekt som hålls levande genom hela året. För att göra barnen medvetna om deras möjlighet till att påverka deras egen situation kommer vi ge  möjlighet till att få  delta i beslutsfattande undervisningssituationer. 

Vilket förändrat/utvecklat kunnande förväntar vi att barnen visar oss? 

  • förmåga att utöva inflytande i verksamheten

  • förmåga att uttrycka och visa vad de vill och vad de känner

  • utveckla sitt självförtroende och få uppleva att man har en betydelsefull roll i gruppen

Hur gör vi?

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter. Vi kommer att koppla ihop arbetet med Barnkonventionen tre artiklar: rätten till mat, vila och eget namn och även koppla läslyftet del 3 Berätta, där barnen kommer att utöva inflytande genom att hjälpa till att skriva en saga. 

Arbetet med inflytande pågår under barnens hela förskole tid. Vi på yngre barnsidan kommer att belysa för barnen vid upprepade tillfällen, både under planerade och spontana aktiviteter, att dem har möjlighet att påverka sin vardag. Barnen kommer att få rösta fram vilken bok vi ska använda oss av under Läslyftet projektet. I den fria leken kommer att få tre till fyra val möjligheter. Vi på yngrebarnsidan kommer att dela på oss i små grupper vid olika tillfällen och låta barnen att få bestämma om t. ex de vill vara inne, ute, eller i ateljén. 


Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18