Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1900 - talet

Skapad 2021-01-08 09:10 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 5 Svenska
1900 talet, århundradet då två världskrig utkämpades, kvinnor äntligen fick rösträtt och tekniken utvecklades i rasande takt.

Innehåll

Tidsperiod: 3 - 6

huvudfokus: Läsförståelse och källkritik

Vad ska jag lära mig:

Mål

Samtala

 • kunna samtala om ett ämne
 • kunna planera och sedan berätta om ett ämne för klassen

Skriva

 • kunna skriva berättande text med tydlig handling
 • kunna skriva olika texter till olika mottagare
 • kunna använda regler för språkriktighet
 • kunna bearbeta en text

Läsa

 • kunna använda olika lässtrategier
 • kunna sammanfatta olika typer av texter
 • kunna berätta om sina upplevelser och reflektioner efter sin läsning
 • kunna resonera om innehållet i en text
 • kunna jämföra texter

Hur ska jag arbete för att komma dit?

Du kommer att:

Arbeta utifrån Svenska Gleerups åk 5

Läsa olika utdrag ur skönlitteratur med koppling till 1900 talet

Skriva och bearbeta olika typer av texter: Beskrivande text, återberättande och faktatext 

Resonera och samtala kring bilder, ord och begrepp

Söka information och kritiskt granska den 

Se kortare filmer och delta i diskussioner 

 

Hur ska jag visa det? 

Jag kommer bedöma dina kunskaper utifrån hur du: 

Deltar i diskussioner och samtal

Din skrivförmåga och bearbetning av olika texter 

Din kritisk förmåga att analysera källor på nätet och i annan form

Din förståelse av texter och läsning mellan raderna 

 

Syfte

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

• söka information från olika källor och värdera dessa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: