👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ut i rymden!

Skapad 2021-01-08 08:48 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 2 Svenska Engelska Matematik SO (år 1-3) Teknik Musik Bild NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Hur många planeter finns det i vårt solsystem? Kan Ilon VIkland vissla med närproducerat bröd i munnen? Vad är hälften av 58? Har en gitarr tangenter? Var ska jag slänga mitt mjölkpaket?

Innehåll

Svenska (Sv) / Svenska som Andraspråk (SvA) 

Skriva

*Skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.

*Eleven skriver text för att kommunicera. 

*Eleven använder de flesta gemener och versaler på ett korrekt sätt.

*Eleven gör mellanrum mellan orden.

*Eleven kan stava några, för eleven, vanligt förekommande ord.

 

*Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.

*Eleven har kännedom om texter från olika delar av världen. 

*Eleven ska känna till något om författaren Astrid Lindgren och några av hennes verk. (Sv)

*Eleven ska känna till något om illustratören Ilon Vikland. 

 

Läsa

* Eleven läser alltmer med hjälp av helordsläsning.

* Eleven läser enkla meningar med flyt.

* Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem.

* Eleven kan korrigera sig själv vid behov.

* Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsning.

* Eleven visar förståelse för texters innehåll och kan återge delar av innehållet och besvara frågor.

* Eleven har uppmärksammat skillnaden mellan tal och skriftspråk tillexempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

* Läsriktning samt bokstävers ljud och form. (SvA) 

 

Matematik (Ma) 

* Eleven ska kunna göra enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data.

* Eleven ska få strategier för att lösa matematisk problemlösning.

* Eleven ska kunna formulera egna räknehändelser. 

* Eleven ska kunna olika matematiska begrepp så som före och efter, fler och färre, hälften och dubbelt.

* Eleven ska kunna talraden 0-250. (storleksordna tal, placera tal på tallinjen, ramsräkna->115) 

* Eleven ska kunna de tre räknesätten addition, subtraktion och multiplikation.

 

* Eleven ska kunna välja lämplig räknemetod och kunna förklara sin tankegång.

* Eleven ska kunna klockan med hel, halv och kvart i/ kvart över.

* Likhetstecknets betydelse.

 

Samhällsorienterade ämnena (SO) 

 

Samhällskunskap

* Eleven ska känna till vilka regler som gäller på skolan och i klassrummet.

* Eleven ska veta hur man är en bra kompis.

* Eleven ska kunna delta i diskussion av olika samhällsfrågor i olika medier.

 

* Eleven ska kunna delta i mötesforum såsom klassråd.

* Eleven ska ha förståelse för vad det kan innebära att flytta inom ett land eller mellan länder.

* Resonera kring miljöfrågor utifrån elevens vardag, energi och matvaror.

 

Geografi

 

* Eleven ska ha kännedom om minst tre världsdelar och länder som är betydelsefulla för eleven.

* Eleven ska känna till de fyra väderstrecken.

 

 

 Religionskunskap

Eleven ska ha kännedom om en islamska högtid, symbol och berättelse. 

Eleven ska ha kännedom om en judisk högtid, symbol och berättelse. 

Eleven ska ha kännedom om en kristen högtid, symbol och berättelse. 

 

Naturorienterade ämnena (N0)

Biologi 

* Eleven ska känna till jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.

* Eleven ska kunna månens olika faser.

* Eleven ska ha kännedom om stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

* Eleven ska känna till luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

* Eleven ska känna till några berättelser om äldre tiders naturvetenskap och fenomen i naturen.

 

 

Musik (Mu)

* Du ska delta i sång och rörelse till musik och rytm.

* Du ska delta i unisonsång, kanon och växelsång. 

 

* Du ska känna till olika instrument och olika kategorier av instrument, slagverk, stränginstrument, blåsinstrument och tangentinstrument. 

* Känna till hur instrument låter och ser ut. 

* Du ska delta när vi sjunger nationalsången, några vanliga psalmer och barnvisor. 

* Uttrycka vad du känner och associera till när du lyssnar på olika musik.

 

 

Teknik (Tk)

* Eleven ska pröva på och utföra enkel programmering. 

* Eleven ska ha kännedom om några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

 

 

Bild (Bl)

* Eleven ska kunna framställa olika typer av bilder, tex sagobilder.

* Eleven ska kunna benämna några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktion och fotografering.

t.ex. färgpenna, tusch, täckfärg,  

* Eleven ska kunna använda plana och formbara material, till exempel papper, lera och naturmaterial.

* Eleven ska känna till läroboksbilder, hur dessa är utformade och fungerar.

 

* Eleven ska få kännedom om historiska och samtida bilder och vad de berättar . Ex. dokumentära bilder och konstbilder. 

 

Engelska (Eng)

*Eleven ska delta i sånger, ramsor och lekar

*Vokabulär (tala och skriva) : väder, djur, kläder, naturord, skolord, månader

 

*Fraser 

 

Genomförande

 

Måla, rita och skapa i olika material

Sjunga, tala och skriva på svenska och engelska

Film

Spela spel

Färdighetsträna 

Läsa.

Skriva.

Dramatisera

Leka

Upplevelsebaserad lärandemiljö.

Ta ställning

Diskutera.

Fotografera

Presentera

Observera

Teckna.

Vi lär in ute

Vi använder oss av IKT-verktyg.

 

Dokumentation och bedömning

 

 

Dokumentation och  bedömning sker genom självskattning, tummen upp, kamratbedömning, inspelningar, olika typer av kartläggningar. Muntlig och skriftlig framställning samt deltagande i diskussioner. Bedömningen är en pågående process mellan lärare, elever och kollegor i det dagliga mötet.