👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - EU 7D VT21

Skapad 2021-01-08 08:54 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Samhällskunskap
Prov om EU

Innehåll

Syfte

Du ska under arbetsområdet träna dig i grundläggande förmågor som hjälper dig att delta självständigt i samhällslivet. Se förmågor nedanför:

Centralt innehåll

Planering

Efter avslutat arbetsområde bedöms du utifrån dina prestationer på ett prov.

Material

Anteckningar från genomgångar.

De tre böckerna ska vara utbytbara mot varandra, du behöver alltså inte läsa i alla tre utan kan välja den du gillar bäst.

1. SoS ny utgåva: s. 140-141, 145, 147, 160-179 + s. 174-178 i Samhäll 7-9 (efter + hittar du i drive)

2. SoS äldre utgåva s. 201-202, 204, 218-234 + s 174-178 i Samhäll 7-9 + s 147 i SOS nya utgåvan ( efter + hittar du i drive)

3. Samhäll 7-9 s. 169-170, 174-178, 180-192

Prov

Arbetsområdet slutar med ett muntligt prov vecka 5 till 6.

 

 

Muntligt prov 7D samhällskunskap

 

Varje grupp får 30min på sig om de har 4 elever, något kortare för de mindre  grupperna.

 

Hur går provet till?

Gruppen blir inbjudna till ett meetmöte. Var och en får en fråga ställd till sig. När den eleven som fått frågan har svarat klart får övriga elever i gruppen räcka upp handen och be om ordet. Fyll på med det du kan. Frågorna till varje elev kommer bli ett urval av de möjliga frågorna för att vi ska hinna. Ha kameran på under provet. Du får ett meddelande i google-chat om vilken grupp du tillhör.

Grupp 1 Fredag vecka 5

 

Grupp 2 Fredag vecka 5

 

Grupp 3 Fredag vecka 5

 

Grupp 4 Fredag vecka 5

 

Grupp 5 Onsdag vecka 6

 

Grupp 6 Onsdag vecka 6

 

Grupp 7 Torsdag vecka 6

Fredag håller vi som reservdag om tiden inte räcker.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Beslutsnivåer/Det svenska politiska systemet 7D VT20

Kunskapskrav på E-nivå
Kunskapskrav på C-nivå
Kunskapskrav på A-nivå
Kunskaper
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
Samhällsstrukturer - Samband
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Begrepp och modeller
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt