Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Kolonialtiden och Första världskriget VT21 8D

Skapad 2021-01-08 08:57 i Torpskolan Lerum
Kombination av 1800-talet och tidiga 1900-talets historia
Grundskola 8 Historia
Arbetsområdet kolonialtiden och första världskriget kommer att ge dig nya kunskaper och träna dina förmågor i att förstå och förklara den historia som format vår nutid. Arbetsområdet avslutas med ett klassiskt prov för att mäta den individuella utvecklingen av kunskapskraven.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Uppgift/Arbetsgång

Preliminärt som följer, avvikelser kan förekomma:
Vecka 2-3. Öva kunskaper och analysera kolonialtiden utifrån orsaker och konsekvenser

 • Introduktion
 • Filmvisning kolonialtidens konsekvenser
 • Genomgång kolonialtiden

 


Vecka 4-5. Öva in kunskaper och analysera arbetsområdet utifrån orsaker och konsekvenser

 • Filmvisning med instuderingsuppgifter
 • Genomgång Första Världskrigets orsaker
 • Genomgång Första Världskrigets förlopp
 • Läsning i lärobok med instuderingsuppgifterVecka 6 och framåt vid behov. Sista förberedelser.

Prov fredag vecka 6 för 8D.


Kunskaper/förmågor du behöver träna på inför provet.
Ni kommer behöva öva på att resonera för att klara kunskapskraven som utgår från den förmågan. Beskriva/förklara/resonera om utvecklingslinjer, alltså förklara förändringar och likheter mellan olika tider. T.ex. genom att förklara hur synen på icke-européer har förändrats över tid. Lära in kunskaper/fakta och använda begrepp på ett så korrekt sätt som möjligt.

För att klara detta prov är det också viktigt att ni har god förståelse av följande begrepp:

 • Kolonist
 • Koloni
 • Kolonialmakt
 • Allians
 • Nationalism
 • Tronföljare
 • Front
 • Imperialism
 • Kapprustning
 • Armé
 • Revolution
 • Abdikera
 • Fredsfördrag
 • Industrialisering


Prov kommer att hållas omkring vecka 6

 

Material:

https://drive.google.com/drive/folders/1DJ1-dPBDtp7nvWIDAFHdOXa4HyxHvqyF?usp=sharing

Sidhänvisning: (uppdateras under vecka 2, dessa sidor gäller en annan lärobok)

Imperialism, Nationalism

s. 204-215

Första världskriget

s. 269-279

Kolonialism

346-348

Konsekvenser av Versaillesfreden

s. 356-357

 

s. 20-22 i häftet om imperialism

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Kolonialtiden och Första världskriget kunskapskrav Historia LGR 11

E-kunskapskrav
C-kunskapskrav
A-kunskapskrav
Kunskaper
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska skeenden, förhållanden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har goda kunskaper om historiska skeenden, förhållanden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska skeenden, förhållanden och gestalter under olika tidsperioder
Resonemang om orsaker till och konsekvenser av historiska händelser
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord
Förklara människors villkor och värderingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Utvecklingslinjer genom historia
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjer till nutid
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Resonera om användning av historia
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Begreppsanvändning
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: