👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor och värdegrund

Skapad 2021-01-08 09:45 i Flottiljen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Genom arbete kring värdegrund, respekt, empati och känslor vill vi hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor, förstå andras känslor och åsikter samt respektera varandra. Genom det hjälper vi barnen att utveckla sin sociala kompetens.

Innehåll

Varför är det viktigt med känslor?

- Alla känslor behövs och alla känslor är tillåtna. Barn som får visa sina känslor mår bra. Känslan kan aldrig vara rätt eller fel, däremot kan beteendet som blir en följd av känslan vara oacceptabelt. Ex ”jag ser att du är arg, men du får inte kasta sakerna”. Barn har rätt att känna igen olika känslor och lära sig att möta sina och andras känslor. Genom att förstå sina känslor och att lära sig sätta ord på känslan och vad den beror på, gör att man känner sig förstådd och lär sig att förstå sig själv. Långsiktigt genom livet ökar det självkänslan och välmåendet. 

-Känslor är en viktig informationskälla till oss själva och till vår omgivning om hur vi mår. Vi styrs till stor del av våra känslor. Varje känsla är kopplad till beteenden som alla fyller en funktion. Vilka 9 grundkänslor vi har och vad de fyller för funktion kan ni läsa mer om här: https://www.snorkel.se/vad-ar/kanslor/

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi kommer att till stor del nyttja och arbeta utifrån UR’s serie ”Djuren på djuris”. Denna är framtagen för barn i förskoleåldern och är kopplad till förskolans läroplan och värdegrund. Genom att följa gänget på djuris får vi ta del av vanliga situationer som kan uppstå i barns förskolevardag och känslor bakom beteenden. Ett mål av detta arbete är att barnen skapar ökad förståelse i att alla är, tänker och känner på olika sätt, samt att ges nya begrepp för alla olika känslor som finns. Genom att ta del av och sätta sig in i andras situation skapas empati.Vi kommer att arbeta med barnens lösningsförmåga och tankearbete kring hur dessa situationer uppstår, vilka känslor som är inblandade och hur situationen kan lösas. Vi kommer att ta till vara på och vara lyhörda inför barnens tankar och ideer. 

Programmen syftar till att stärka barnens relationer i gruppen, ge verktyg för att hantera konflikter och reflektera över olika sorters känslor. Fokus ligger på respekt för varandra, allas lika värde och rätten att få vara den man är.

 

Reflektioner kring avsnitten sker efteråt samt i de spontana dagliga mötena. Vi kommer också använda oss av flanosagor med karaktärerna från serien för bearbetning och reflektion.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18