👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika 2021

Skapad 2021-01-08 10:06 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under de närmaste veckorna kommer vi arbeta med att läsa, analysera och sedan skriva krönikor. I detta arbetsmoment finns möjlighet att delta i en tävling med elever från de andra niorna om att bli publicerad i tidningen Bjäre NU.

Innehåll

Uppgifter

 • Krönika

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Krönika 2019

Skriva texter

E
C
A
Språklig variation
Färdigheten att variera språket för att skapa en levande text.
Du varierar ditt språk till viss del med ordval, meningslängd och meningsinledning. Du har en del onödig repetition.
Du varierar ditt språk relativt väl med ordval, meningslängd och meningsinledning. Du har lite onödig repetition.
Du varierar ditt språk väl med ordval, meningslängd och meningsinledning. Du har nästan ingen onödig repetition.
Anpassning till texttyp
Texten ska vara resonerande och tilltala läsaren, vara underhållande samt personligt skriven.
Krönikan är i huvudsak anpassad till texttyp (resonerande) i sin språk och stil.
Krönikan är relativt väl anpassad till texttyp (resonerande) i sin språk och stil.
Krönikan är väl anpassad till texttyp (resonerande) i sin språk och stil.
Språklig korrekthet och textbindning
Textens språk fungerar i huvudsak vad gäller textbindning och grammatik. Du använder en del sambandsord och styckesindelning. Texten har också en röd tråd i din text.
Textens språk är relativt utvecklat vad gäller textbindning och grammatik. Du använder oftast sambandsord och stycken vilket skapar flyt i texten. Texten har också en tydlig röd tråd.
Textens språk är välutvecklat vad gäller textbindning och grammatik. Du använder sambandsord och stycken väl vilket skapar gott flyt i texten. Texten har också en tydlig röd tråd.

Ge och ta emot respons

E
C
A
Ge respons
Du ger enkla och framåtsyftande omdömen om textens innehåll och uppbyggnad.
Du ger relativt utvecklade och framåtsyftande omdömen om textens innehåll och uppbyggnad.
Du ger utvecklade, nyanserade och framåtsyftande omdömen om textens innehåll och uppbyggnad.
Bearbetning
Utifrån responsen bearbetar du krönikan på ett i huvudsak fungerande sätt.
Utifrån responsen bearbetar du krönikan på ett relativt välfungerande sätt.
Utifrån responsen bearbetar du krönikan på ett välfungerande sätt.