Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Relationer och identitet

Skapad 2021-01-08 10:10 i Mörtviksskolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Biologi
Kan man ha flera bästisar? Varför får tjejer mens? Vad innebär målbrottet? Är det ok att att man klär sig som man vill? Hur känns det att bli kär? Vem är jag? Är det onormalt att mina bröst inte växer?

Innehåll

 

Varför?

Efter det här arbetets gång ska du lära dig mer om hur din kropp fungerar och förändras under puberteten. Det är också viktigt att vi tillsammans reflekterar över viktiga livsfrågor.

Unga får idag felaktig information om sex och relationer från nätet och tv-serier. Det kan ge en onyanserad eller direkt felaktig bild av vad som är normalt och vad som förväntas av dem i en relation. 

 

Vad?

• Några vanliga (köns)sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan (könsorganen).

• Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

 

Begrepp - Pubertet, Livmoder, Reproduktion, Identitet, Jämställdhet, Relationer, Befruktning, Könsorgan, Hormoner, Sexualitet Menstruation, Fosterutveckling, Förlossning, Spermier, Ägg, Normer

Hur ska vi arbeta?

Språk- och kunskapsutvecklande

Skapa sammanhang - Ämnesövergripande (sv, so, no, bild). Utgå från elevers frågor/funderingar, eleverna skriver brev till oss.  

Språkliga förmågor/uttrycksformer - Begreppsförmågan och Analysförmågan -använda biologins begrepp när vi beskriver och förklarar biologiska samband i kroppen. Kommunikationsförmåga - ta ställning, ställa frågor bemöta andras åsikter när vi diskuterar i helklass och i tjej-, killgrupper.

Språkligt stöd - Lyssna på texter på NE.se, Skriva till bilder, Med andra ord (träna på begrepp), sortera information med hjälp av tabeller/venndiagram. Andra stödstrukturer ex, analysmodellen, begreppskartor

Främja språkanvändning -  arbete i par/grupp (kooperativa strukturer). Vilka aktiviteter/metoder ska jag använda för att främja språkanvändningen, öka elevaktiviteten i klassrummet.

 

Stöd och Utmaningar

Lättlästa texter på NE.se Extra stöd i klassrummet. Tydliga instruktioner. 

Öppna frågor som passar alla elever. Länkar på Classroom med fördjupningstexter 

 

Övningar/Aktiviteter

Värderingsövningar https://bioresurs.uu.se/resurser/tema-f-6/relationer/

Venndiagram (likheter och skillnader mellan flickor och pojkar) 

Analysmodellen - beroendeframkallande medel

Lucktexter

Begreppskartor, med andra ord

Filmer https://urplay.se/serie/209999-snacka-om-sex

https://urplay.se/serie/218388-pubertetscamp

celldelning https://www.youtube.com/watch?v=9XB63sVnd8w

Filmer på Inläsningstjänst

Tjej- och killgrupper

Biologiboken 148-167, s.170 och 174-175

Övningar från temapaket https://www.ne.se/temapaket/sex-och-samlevnad/

Digital läromedel https://laromedel.ne.se/courses/274

 

Så här visar du vad du har lärt dig

Digital portfölj på Classroom (öpnna frågor där eleverna skriver fritt varje vecka)

Följa upp elever arbete på Ne:s digitala läromedel

Summativt prov först i par sedan i enskilt 

Uppgift 14-15 

https://bp.skolverket.se/delegate/download/view?testGuid=78E95DEC937842AF9624740867259BD5&documentGuid=09698019AC024A48966326202BA5652E

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: