👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset ett skrivprojekt.

Skapad 2021-01-08 10:34 i Hamburgsundskolan Tanum
Nu ska du få kasta dig in i ett skriväventyr, där du ska få skriva 10 kapitel om ett hus. "Huset" ska handla om olika familjer som bor i ett och samma hus.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Detta arbetsområde har hämtat inspiration från hur TV-serier är upplagda. Du ska få skriva din alldeles egna minroman i tio kapitel om ett hus där det händer olika saker. Du inspireras av en inledande text och bild. Till varje kapitel skriver du en berättande text där du även får rita och måla en passande bild till.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Du ska skriva en miniroman "Huset" innehållande 10 kapitel. 
Inför varje kapitel läser läraren en exempelhistoria och visar en bild till. Därefter får du olika förutsättningar för att skriva din egen historia. Du ska efter varje kapitel få ge respons på en kamrats historia och ta emot respons från kamrat och vuxen. Du ska utefter den respons du får göra förändringar i din historia. 

Mål för arbetsområdet:

Att du utvecklar ditt språk och får kunskap om vad det innebär att skriva gestaltande.

Att de berättande texter du skriver innehåller gestaltande beskrivningar och en utvecklad handling.

Att du använder dig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Att du utvecklar din förmåga att ge omdömen om andra texters innehåll och språk.

Att du lär dig bearbeta dina texter och att du utifrån andras respons bearbetar dina egna texter.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

Din förmåga att:

 
- följa instruktioner

- bearbeta din text

- att ge och ta emot respons.

- beskriva miljöer och personer

- använda dialoger korrekt

- få en bra struktur i din berättelse

- att skriva med ett levande språk

- följa skrivregler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Skriva åk 5

Matris friskrivning svenska "Huset"
Ny nivå
Ny nivå
Berättande text
Din berättande text innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Din berättande text innehåller gestaltande beskrivningar och tydlig handling.
Din berättande text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Struktur och språk
Du kan skriva din berättelse med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation.
Du kan skriva din berättelse med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva din berättelse med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Att bearbeta texten
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Kombinera text och annan estetik.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.