Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En annan Albin

Skapad 2021-01-08 10:55 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska i läsgrupper arbeta med En annan Albin, skriven av Johan Unenge. En annan Albin är en bok om att se och bli sedd, lämna plats och ge plats, om att vara maktlös och ha makt, men också om vad makt kan göra med en.

Innehåll

En annan Albin är en bok om att se och bli sedd, lämna plats och ge plats, om att vara maktlös och ha makt, men också om vad makt kan göra med en.

Vi kommer att läsa om makt, vänskap, utanförskap och om att bli sedd. Vi kommer att koppla samman boken ''En annan Albin'' med vårt fortlöpande värdegrundsarbete. Vi kommer att samtala om och arbeta med uppgifter som berör känslor och personligheter kopplat till bokens huvudperson.

Vad är makt? Finns det bra och dålig makt? Hur använder man makt? Hur kan det kännas att vara maktlös?
Hur blir man sedd? Hur känns det att inte vara sedd?

 

Vi kommer nu att läsa och arbeta med boken En annan Albin i våra läsgrupper. 

Eleverna kommer varje vecka att ha en läxa där de ska läsa visst antal sidor och arbeta med läsförståelse uppgifter kopplat till det lästa. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse

Jag

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läser den skönlitterära boken "En annan Albin" med...
Flyt
Gott flyt
Mycket gott flyt
Ny aspekt
Visar läsförståelse som är...
Grundläggande. Förklarar i stora drag vad som händer i boken.
God. Förklarar i stora drag vad som händer i boken samt varför.
Mycket god. Förklarar i stora drag vad som händer i boken samt varför och vad som kunde ha hänt istället.
Ny aspekt
Gör sammanfattning av texten som är...
Enkel i stora drag vad boken handlar om.
Utvecklad mer detaljerad.
Välutvecklad väl detaljerad och informativ.
Ny aspekt
Beskriver min upplevelse av läsningen...
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Ny aspekt
Funderar kring hur det var för Albin i boken och kopplar ihop det med mina tankar och erfarenheter...
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: