Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap

Skapad 2021-01-08 10:42 i Levene förskola Vara
Förskola
Vi på förskolan vill ge barnen en god värdegrund och en bra start i deras framtida utveckling. Vi kommer att arbeta med Vänskap som projekt under vår förskolas huvudtema ”Vi lär för en hållbar framtid”

Innehåll

          Planering

Bakgrund: 

I vår barngrupp vill vi stärka barnen i att vi alla är olika och att olika är bra och viktigt. Vi vill jobba med vikten av att respektera varandra och att ta hänsyn till allas lika värde, för att skapa en bra grund för utveckling och lärande.

 

 

Mål:
Vi vill stötta barnen i att utveckla sin empatiska förmåga, att förstå att vi alla är olika men att vi ändå respekterar varandras olikheter. Att barnen ska våga vara sig själv och sätta ord på sina känslor. 

Metod:

 • Vi använder oss av materialet ´ Tio små kompisböcker´ Samt ”Snick och Snack.

 • Vi kommer även att använda oss av Greenscreen, Blue-Bot och Google Earth. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: