Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ryska 1-3 VT 2021

Skapad 2021-01-08 11:04 i Integrationsenhet Mjölby
Enkla språk, lärande och identitetsutveckling är i fokus. Varje elev ska ha möjlighet att utveckla sin identitet och språkförmågan.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på ryska.Synonymer och motsatser. Frukt och grönsaker. Natur och vädret. Vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter på ryska. Vi kommer att träna på läsförståelse samt läsa hög och individuell läsning. Vi ska berätta i grupp och lyssna på andra och reflektera över högtider och traditioner.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,
 • att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
 • att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter.

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • Att skriva enkla meningar om t.ex. dig själv, din familj, dina intressen eller en händelse.

 • Att skriva och även känna igen de vanligaste tecken/bokstäverna samt att läsa och förstå t.ex. enkla bildtexter, pratbubblor och korta meddelande.

 • Att lyssna och förstå t.ex när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, sina intressen.

 • Att följa en enkel instruktion, att berätta om en händelse. 

 • Att berätta om traditioner från områden där modersmålet talas.

Bedömning

 Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Formulera dina tankar i tal och skrift
 • Återberätta en text du har läst
 • Läsa olika återförpassade typer av texter
 • förstår vad andra säger och tex delta i samtal
 • skriva enkla texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och enkla grammatiska regler.
 • Lämna in  läxor i tid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
Modersmål ryska F-3

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6
 • Ml   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
E
C
A
 • Ml  1-3
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
 • Ml  1-3
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Ge¬nom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord-och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord-och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: