Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broprojekt

Skapad 2021-01-08 11:04 i Trönninge skola Varberg
I det här temat kommer du att lära dig mer om varför vi har broar, ämnesspecifika begrepp och olika brokonstruktioner. Du ska tillsammans med din grupp bygga en bro efter egen ritning och där ni gör en logbok under arbetets gång med text och bild.
Grundskola 5 Teknik
Vi ska jobba med olika brotyper både teoretiskt och praktiskt.

Innehåll

Mål

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • berätta om  varför man bygger olika broar, både förr och nu.
 • känna till några olika sorters broar.
 • kunna ämnesspecifika begrepp.
 • Kunna göra en ritning på en bro och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd 
 • Bygga en bro med hjälp av glasspinnar och under arbetets gång föra en loggbok med text och bild.
 • utvärdera ditt bygge - vad gick bra och mindre bra.

Så här kommer vi att arbeta: 

 • Se på film
 • Läsa text och diskutera
 • jobba med begrepp 
 • Bygga en bro av glasspinnar efter egen ritning och givna kriterier
 • skriva en loggbok 

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma hur du deltar i jobbet

 • på lektionerna
 • i grupparbetet
 • dokumentationen i logboken

Matriser

Tk
Broprojekt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ritning
Enkel ritning med tekniska brister
Enkel ritning
Korrekt ritning som är ritad med linjal
Ritningen är korrekt ritad med linjal och mått och har använts som stöd i bygget
Konstruktion
Bron stämmer inte med ritningen
Bron är byggd utifrån ritningen
Det finns en tydlig tanke med brons konstruktion med stöd i teorin
Ger alternativ till lösning för en bättre konstruktion
Hantverksskicklighet och
noggrannhet
Eleven visar på liten förmåga att hantera material, verktyg och olika tekniker
Eleven visar på en viss förmåga att hantera material, verktyg och tekniker
Eleven visar av och till förmåga att hantera material, verktyg och tekniker som ger önskade och goda resultat
Eleven visar på en mycket god förmåga att hantera material, verktyg och tekniker. Resultatet är av god teknisk kvalitet.
Utvärdering/Självvärdering
Eleven har svårigheter att beskriva sitt arbete samt att förklara arbetets svaga och starka sidor
Elven kan förklara svaga och starka sidor i sitt arbete och har en medvetenhet om arbetsgången
Eleven klarar själv att visa svaga och starka sidor i arbetet. Eleven kan visa på sin egna utveckling och kan motivera olika steg i sitt arbete
Eleven kan väl motivera sina svaga och starka sidor och kan visa på sin egna utveckling. Eleven kan motivera sina handlingar på ett övertygande och framåtsyftande sätt
Skriftlig redovisningspekt
Kort text om en bro
Redogörande text med relevant fakta
Redogörande text med försök till reflektion och analys utifrån fakta om olika brokonstruktioner
Redogörande text med reflektion och analys utifrån fakta om olika brokonstruktioner
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: