Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära

Skapad 2021-01-08 11:07 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Astronomi
Grundskola 7 – 9 Fysik
Energi finns omkring oss i allt som rör sig, lever, som lyser och är varmt samt mycket annat. Energi är något som får saker att hända. Energi är ett viktigt begrepp inom fysiken, kanske det viktigaste. All energi på jorden kommer från solsystemets skapelse (ursprungligen Big Bang). Energin är inte bara ljus från solen utan även från jordens varma inre och radioaktiva grundämnen som man använder i kärnkraftverk. En viktig regel (princip) kring energi är: ”Energi kan inte förstöras eller skapas utan bara omvandlas”. Denna mening kallas energiprincipen. På grund av denna princip kommer du aldrig att kunna bygga en evighetsmaskin.

Innehåll

Undervisningens mål

 • Veta vad en atom är och hur den är uppbyggd
 • Ge några exempel på vad vi använder el till
 • Förklara statisk elektricitet och elektrisk laddning
 • Kunna något sätt att skapa statisk elektricitet
 • Veta hur blixten i ett åskväder uppstår och vad man kan tänka på vid åskväder
 • Veta att ett batteri har en pluspol och en minuspol
 • Förklara vad som menas med elektrisk ström
 • Veta vad en öppen och en sluten krets är
 • Veta vad som menas med ström och spänning i en krets samt ange vilken enhet de mäts i
 • Veta vad ledare och isolatorer är samt ge exempel på dessa
 • Kunna få en lampa att lysa med hjälp av ett batteri, en lampa och en ledningstråd
 • Kunna symbolerna för lampa, batteri och strömbrytare
 • Kunna bygga upp enkla elektriska kretsar med hjälp av ett kopplingsschema
 • Kunna rita ett kopplingsschema
 • Veta skillnaden mellan en seriekoppling och en parallellkoppling och kunna ge exempel på när de används
 • Veta vad som menas med motstånd i en krets, på vilka sätt man kan ha nytta av motståndet och vilka problem de ställer till med
 • Känna till grundläggande elsäkerhet

Så här kommer vi arbeta:

 

 • Lyssna på genomgångar
 • Titta på film
 • Samtala
 • Studieuppgifter
 • Bedömningsuppgifter
 • Söka information på olika sätt
 • Göra experiment och undersökningar
 • Lära in nya ord och begrepp

Detta bedöms:

 • Hur väl du kan delta i en diskussion om elektricitet samt din muntliga redovisning
 • Hur väl du kan genomföra en undersökning, dokumentera den och resonera kring den
 • Hur du använder de nya ord och begrepp du har lärt dig
 • Dina resonemang och reflektioner i samtal, diskussioner i klassen och i grupper
 • Din dokumentation vid undersökningar

 

Begrepp

Ackumulator
Uppladdningsbart batteri.
 
Attrahera, attraherar
Två olika laddningar som dras till varandra.
 
Batteri
Galvaniskt element, här finns elektrisk lagrad energi.
 
Blixt
Naturfenomen där det sker en elektriskt urladdning från moln till mark eller mellan moln och moln.
 
Culomb
Enhet för laddning.
 
Elektriskt fält
Osynligt fält som finns runt varje laddning.
 
Isolator
Material som inte kan leda elektrisk ström
 
Ledare
Material där elektroner är lättrörliga.
 
Negativ laddning
Överskott av elektroner.
 
Positiv laddning
Underskott av elektroner.
 
Repellera, repellerar
Två lika laddningar som stöter ifrån varandra.
 
Sluten krets
Elektrisk krets som det går ström genom.
 
Statisk elektricitet
Gnidningselektricitet.
 
Ström
Elektriska laddningar i rörelse.
 
Öppen krets
Elektrisk krets där strömbrytaren är av och det inte går någon ström genom.
 
Ampere
Enhet för elektrisk ström.
 
Amperemeter
Mäter strömmen i en krets.
 
Effekt
Räknas ut med formeln<i> P = U · I</i>
 
Kortslutning
När strömmen går direkt från plus till minus utan motstånd. Det blir mycket varmt och risken att det börjar brinna är stor.
 
Ohm
Enhet för resistans.
 
Ohms lag
<i>U = R · I </i> Samband mellan ström, spänning och resistans.
 
Parallellkoppling
När elektriska komponenter kopplas bredvid varandra i en krets.
 
Resistans
Hur stort motståndet är i en elektrisk krets beror på den här.
 
Resistor
Strömbegränsare, motstånd, kopplas in för att minska strömmen i elektriska kretsar.
 
Seriekoppling
När elektriska komponenter kopplas efter varandra i en krets.
 
Spänning
Driver runt strömmen i en elektrisk krets. Om vi jämför ström med en vattenledning, skulle denna vara pumpen som fick vattnet att
rinna.
 
Volt
Enhet för elektrisk spänning.
 
Voltmeter
Mäter spänningen i en krets.
 

Uppgifter

 • En Laboration

 • Prov 12/2 - Material

 • Kopplingsövningar

 • Laboration - Serie/Parallell koppling

 • Elektricitet och magnetism

 • Laboration - Statisk elektricitet (Ballong)

 • Laboration - Statisk elektricitet

 • Elektrisk ström

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: