👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa vårtermin årskurs 1

Skapad 2021-01-08 11:10 i Fajansskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9 Idrott och hälsa
Genom att delta i olika fysiska aktiviteter utvecklar du din rörelseförmåga, en god kroppsuppfattning och tilltro till din egna fysiska förmåga. Detta bidrar till en hälsosam livsstil.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att lära dig

 

-allemansrättens grunder

-säkerhet och hänsynstagande i samband med utomhus aktiviteter.

-olika lekar

- bollspel

- redskapsövningar

-begrepp som beskriver fysiska aktiviteter

-utveckla din förmåga att samarbeta och lära dig tillsammans med andra.

 

Bedömning - vad och hur

 

Bedömning sker genom observation under lektion och samtal med klassen i början och på slutet av lektionen. Detta för att du ska kunna reflektera över sitt lärande och vara delaktig i planeringen av lektionerna.

 

Jag kommer att göra bedömning på:

 

-din rörelseförmåga att delta i olika lekar,bollspel och att använda olika idrottsredskap.

-din kunskap om allemansrätten

-din förmågan att samarbeta med andra

-din förmågan att på ett säkert sätt delta i olika aktiviteter både inomhus och inomhus 

-din förmågan att använda olika begrepp och delta i gemensamma samtal.

 

 
Undervisning och arbetsformer

Idrotts lektioner kommer att vara både inomhus och utomhus.I vår idrottssal fortsätter vi använda olika slags idrottsredskap, som till exempel hinderbana för att träna på

att balansera hoppa, klättra, krypa,osv.Vi även fortsätter träna på olika slags bollekar för att träna på att kasta, fånga bollen.Detta gör vi enskild, och i grupper genom att samarbeta med varandra.Genom utomhusaktiviteter och att vi läser om och tittar på korta filmer lär du dig om grunderna i allemansrätten.Under varje lektion pratar vi om säkerhet och hänsynstagande i samband med utomhus och inomhus aktiviteter.


I början och slutet av varje lektion kommer vi att prata om lektionens innehåll och om din upplevelse av lektionens aktiviteter.Då kommer vi att prata om vad du behöver träna mer för att ta nästa steg i din lärande.Genom gemensamma samtal får du möjlighet att påverka lektionens innehåll.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3