Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1: Nationellt kursprov (variant) (BFVO20)

Skapad 2021-01-08 11:15 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Syftet med momentet är att lära sig begrepp kopplade till romananalys samt skriva en romananalys. Examination sker genom lektionsövningar och ett avslutande test i Inspera. Arbetsveckor: veckor 43-49
Gymnasieskola Svenska
Under några veckor kommer vi testa en variant av nationellt prov! Det blir muntlig redovisning, läsförståelse och skriva utredande/argumenterande. Dessa moment slås ihop i ett sammantaget betyg, men det är inte ett betyg som gäller för kursen. VO1 kommer att börja med detta vecka 10 medan BF1 börjar vecka 17.

Innehåll

Preliminär tidsram och examinationsform

Arbetet kommer att ske under mellan veckorna 10 och 15 för VO1 och mellan 17 och 21 för BF1.

Preliminär läsårsplanering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
  Sve
 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
  Sve
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
  Sve
 • Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.
  Sve
 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  Sve  -
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
  Sve  -

Matriser

Sve
Svenska 1 - Nationellt prov

F
D
E
C
B
A
Delprov A: Tala
Eleven uppnår inte målen
Eleven uppnår betyg D
Eleven uppnår betyg E
Eleven uppnår betyg C
Eleven uppnår betyg B
Eleven uppnår betyg A
Delprov B: Läsförståelse
Eleven uppnår inte målen
Eleven uppnår betyg D
Eleven uppnår betyg E
Eleven uppnår betyg C
Eleven uppnår betyg B
Eleven uppnår betyg A
Delprov C: Skriftlig framställning
Eleven uppnår inte målen
Eleven uppnår betyg D
Eleven uppnår betyg E
Eleven uppnår betyg C
Eleven uppnår betyg B
Eleven uppnår betyg A
Sammntaget betyg för hela provet
Målen är inte sammantaget uppnådda
Betyg D
Betyg E
Betyg C
Betyg D
Betyg A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: