👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Distans NY

Skapad 2021-01-08 11:16 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 8 Svenska
Vi kommer att arbeta med tre olika områden: studieteknik med fokus på läsning och läsförståelse; läsförståelse; argumenterande tal.

Innehåll

Vi kommer bl.a. använda följande material:

- pdf från Spegla språket

- sidor på Gleerups digitala portal

Studietekniken blir mest att läsa igenom på egen hand. Det går dock att lyssna på texten via Inläsningstjänst.

Vad gäller att träna läsförståelse vill jag att du läser en text per vecka och arbetar med uppgifterna som hör till. Svaren skriver du på Drive som vanligt. DELA med mig.

Till argumenterande tal finns det info i pdf samt två uppgifter på Gleerups portal. Där jobbar du med att analysera två tal. Innan du börjar med de två uppgifterna är det bra att läsa igenom följande på Gleerups portal:

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-som-andrasprak-teman-7-9/article/155669b7-61e9-42f0-9864-ac8bdc80c819

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-som-andrasprak-teman-7-9/article/7386e9a2-c190-4c00-88ac-dfe312f09cd5?page=9999

Som avslutning på delen om argumenterande tal ska du själv skriva och hålla ett argumenterande tal. Du spelar in det på din iPad och skickar till mig. Talet ska vara 3-8 minuter långt. Tips på hur du kan förbereda dig finns i pdf från Spegla språket. Se särskilt s. 138-139.

Tips finns också här:

https://www.youtube.com/watch?v=0i953y8sxgs

https://www.youtube.com/watch?v=gXchRBQxugw

https://xn--lxhjlp-buad.nu/guider/skriva-och-halla-tal/

 

Förslag på ämnen att hålla tal om:

Inför sockerskatt

Stäng av elever som fuskar

Abort - bra eller dåligt

Dödshjälp - bra eller dåligt

Betyg i skolan - bra eller dåligt

Djurförsök - bra eller dåligt

Inför tobaksförbud

Det ska vara obligatoriskt att rösta i alla val

Distansundervisning - bra eller dåligt

Alla borde vara vegetarianer

Dataspel borde vara obligatoriskt i skolan

Arbetstillfällen flyttar utomlands - bra eller dåligt

Lagsport är bättre än individuell sport - eller tvärtom

Uppgifter

 • Studieteknik

 • Argumenterande tal

 • Läsförståelse vecka 1

 • Läsförståelse vecka 2

 • Läsförståelse vecka 3

 • Läsförståelse vecka 4

 • Talanalys 1

 • Talanalys 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ettändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9