Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rika och fattiga länder 2021

Skapad 2021-01-08 11:25 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Samhällskunskap Geografi
Vi fördjupar oss i orsaker och följder av att länder är rika resp. fattiga, centrala begrepp inom området och resonerar kring lösningar på olika typer av problem kopplade till området.

Innehåll

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh Ge
Rika och fattiga länder 2021

F
E
C
A
Begrepp och modeller
Eleven har ännu inte visat att hen kan använda sig av geografiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Användning av källor
Eleven har ännu inte visat att hen kan undersöka omvärlden och använda då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Undersöka, beskriva samband och resonera
Eleven har ännu inte visat att hen kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriva samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: