Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Investigative essay (Eng 7)

Skapad 2021-01-08 11:29 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
The focus of an investigative essay is to perform research in an unbiased manner.

Innehåll

Planning:

w 2

Tues               Introduction, PP, model text, writing task, texts

 

w 3

Mon + Tues   Writing

 

w 4

Mon + Tues   Individual tutoring + grade talk (book time!)

 

w 5

Mon + Tues   Writing, hand-in Tues  (February 2)

Uppgifter

 • Investigative essay

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker.
  Eng  -
 • Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter.
  Eng  -
 • Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.
  Eng  -
 • Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse.
  Eng  -
 • Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.
  Eng  -
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.
  Eng  -

Matriser

Eng
Investigative essay

E
C
A
Innehåll och källhänvisning
Du återger översiktligt det huvudsakliga innehållet i de texter du utgår ifrån. Du uttrycker egna tankar om texternas innehåll med stöd av exempel. Du skiljer på egna och andras tankar, även om källhänvisningen inte är helt korrekt. Du har en slutdiskussion med egna reflektioner Du värderar och granskar med viss säkerhet källor kritiskt
Du återger det huvudsakliga innehållet i de texter du utgår ifrån på ett tydligt sätt. Din diskussion av texterna bygger på välgrundade resonemang. Du använder dig av källor på ett smidigt sätt och mestadels korrekt och du har granskat dina källor kritiskt Du har en tydlig slutdiskussion med väl genomtänkta reflektioner Du värderar och granskar källor kritiskt
Ditt innehåll visar att du har läst på i ämnet och tagit upp relevant fakta Du relaterar till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden. Du använder dig av källor på ett helt korrekt och smidigt sätt. Du har en relevant och tydlig slutdiskussion med väl genomtänkta och i texten förankrade reflektioner
Disposition
Det finns en tanke bakom ordningen på textens olika delar, även om den inte är helt tydlig. Du har en inledning, huvuddel och slutsats
Din text är välstrukturerad, t.ex. genom stycke-indelning markerad med konsekventa stycke-markeringar, samt sammanhangs¬markörer.
Din text är väldisponerad, t.ex. genom god balans mellan olika delar, rimlig styckeindelning som är korrekt markerad.
Språkhantering
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. normer för skiljetecken och stor och liten bokstav. Talspråksuttryck använder du endast undantagsvis och du undviker sammansättningar som can’t, don’t Din text är till viss del anpassad till syfte och mottagare.
Ditt språk är tillräckligt välformulerat och varierat för att fånga och hålla kvar läsarens intresse. Du har anpassat stilen till den utredande texttypen, t.ex. genom sambandsord som visar på motsats såsom on the contrary, despite that, even so, however, although m.fl. Din text är anpassad till syfte och mottagare genom t.ex. ordformer, ordval eller läsartilltal.
Ditt språk är till största delen välformulerat, d.v.s. texten är som helhet lättläst, varierad och har övervägande goda formuleringar, och du använder konsekvent ett formellt språk Din text är därmed väl anpassad till syfte, och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: