Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varför flyttar människor? Både nu och genom historien

Skapad 2021-01-08 11:31 i Långavekaskolan Falkenberg
Vi lär oss vad deklarationen om mänskliga rättigheter är och vad det står i vissa delar av Barnkonventionen. Vi lär oss om hur livet kan se ut för barn i olika delar av världen och vad det kan bero på samt hur levnadsvillkoren kan förbättras. Vi samtalar även om olika anledningar till migration.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Vi tittar på olika levnadsförhållanden runtom i världen. Vi diskuterar olika anledningar till att människor flyttar eller tvingas flytta. Vi kommer titta på hur det ser ut i världen idag samt hur det har sett ut genom tiderna.

Innehåll

Undervisningens innehåll 

- Hur barn i olika delar av världen lever. 
- Olika anledningar till att barn och vuxna flyttar inom och mellan olika länder. 

Arbetssätt

- Titta på filmer som handlar om barns levnadssituation i olika länder.
- Diskussionsfrågor om varför man kan behöva flytta. 
- Läsa i SO-boken. 
- Högläsningsbok med diskussionsfrågor.
- Vi kommer arbeta med olika texter.
- Vi kommer träna läsning och läsförståelse. 
- Vi kommer arbeta enskilt och kooperativt i grupp.

Bedömning

Vi kommer att bedöma i vilken omfattning du:

- Kan redogöra muntligt för några olika orsaker till varför man flyttar inom och mellan länder. 
- Kan ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer. 
- Deltar i diskussioner, ställer frågor och framför egna åsikter när det gäller livsvillkoren för barn i olika delar av världen samt vad man kan göra för att förbättra livsvillkoren.

 

Förmågor vi tränar

Vi kommer att träna den analytiska förmågan samt den kommunikativa.  Genom att försöka förstår olika människors levnadsvillkor och olika anledningar till varför vissa människor flyttar. Vi kommer att samtala, diskutera och argumentera.

Begrepp

Migration, evakuera, naturkatastrof, flykting, flyktingläger, invandra, utvandra, svält, levnadsvillkor.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: