Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny 11 Källkritik åk 3, vt21

Skapad 2021-01-08 11:33 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska Bild SO (år 1-3)
I dagens samhälle där internet har så stor plats är det viktigt att vi kan hantera informationen, granska och värdera den.

Innehåll

Utgångspunkt:

iPads och datorer är en stor det av dagens samhälle då är källkritik är viktigt i sökandet av information på nätet. Att värdera källan när vi ex. skriver och letar fakta. Vi använder iPads allt mer i undervisningen och eleverna har behov av att bli mer kritiska i sitt letande efter fakta.

 

Konkretisering av mål:

 • Du deltar i diskussioner och samtal om källkritik i klassen
 • Du reflekterar kring olika källor och dess trovärdighet.
 • Du kan söka information med din iPad och kritiskt fundera över den fakta du hittar.
 • Du deltar i reflektioner kring bilder och dess trovärdighet.
 • Du deltar i diskussioner kring sociala medier och hur du använder det.

Bedömning:

Vi bedömer under tiden som vi arbetar. Vi ser hur aktiva och deltagande eleverna är i diskussioner och samtal. Vi avslutar med en utvärdering genom att göra en Kahoot.

Genomförande:

Vi kommer att arbeta tillsammans och diskutera mycket. Vi kommer använda filmer från UR "Hur vet du det?", där vi kommer diskutera och göra uppgifter till. Vi kommer också använda vissa delar ur material som finns på Skolverket hemsida. Vi kommer  använda oss av iPads och eleverna kommer att få söka information på internet. Vi kommer också söka information från andra källor ex. böcker, tidningar och personer. Vi tittar även på bilder och trovärdigheten i dem. Vi resonerar kring etik och moral i sociala medier. 

Vi använder de källkritiska frågorna: 

Hur är källan, proffsig eller slarvig? Hur ser bilderna ut?

När gjordes källan? Är den gammal eller ny?

Vad är det? Är det reklam? Är det information? Är det någons åsikter?

Varför har källan skapats? Är det någon som vill få dig att köpa något? Få dig att tycka saker? Vill någon sälja något?

Vem ligger bakom källan? Finns det något namn? 

 

Viktiga begrepp:

källa, kritisk, googla, sanningshalt, reklam, informationssökning, 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: