Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek- , Spel- och Byggpåsen (Värdegrund)

Skapad 2021-01-08 11:35 i Bålbroskolans fritidshem Norrtälje
Lek- och Spelpåsen (Värdegrund)
Grundskola F
Fritidshemmet Sländans Lek- och Spelpåsen innehåller bilder på olika aktiviteter som eleverna får dra ur en påse. Slumpen avgör vilken Lek/Spel eleven får och slumpen avgör vilka andra elever man Leker/Spelar med. Vi kommer att lägga fokus på värdegrund under vårterminen. Eleverna får träna på sin förmåga att skapa och utveckla goda kamratrelationer och känna trygghet och tillhörighet i elevgruppen.

Innehåll

Tidsperiod

V.2 fram till Sportlovet v.9. Efter sportlovet börjar vi med Byggpåsen.

Vi kommer att fortsätta med påsarna under hela vårterminen. Arbetet kommer utvärderas på utvärderingsdagen 14/6 -21.

Förmågor

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

Övergripande mål och riktlinjer

Skolans mål är att varje elev:

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. 
 • kan göra och uttrycka etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.

Vad ska jag lära mig?

 • Känna att jag är trygg i fritidshemmet.
 • Känna att jag kan skapa goda kamratrelationer och upprätthålla dessa.

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

 • Pedagogerna stöttar eleverna i aktiviteterna genom att lyssna på konversationer och samtal mellan eleverna.
 • Eleven får samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
 •  
 •  

Utvärdering?

Vi utvärderar tillsammans med eleverna och frågar hur de tycker att det har gått. Vi frågar om det är några lekar eller spel som de vill byta ut eller om det var något som var roligare än annat och anpassar därefter.

Pedagogerna utvärderar tillsammans utifrån läroplanens mål och centrala innehållet tillsammans på fritidsmöten efter sportlovet för att se om några extra anpassningar behöver göras.

Efter utvärdering med eleverna utvecklar vi konceptet med Byggpåsen där eleverna får chansen att bygga en konstruktion som vi pedagoger väljer. De drar en lapp ur påsen med olika byggmaterial och hamnar då i en specifik Byggrupp (till exempel Lego eller Kapla).

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: