Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva insändare

Skapad 2021-01-08 11:34 i Klaraskolan Halmstad
Du kommer att få arbeta med en muntlig redovisning under några lektioner. Under arbetet kommer vi även gå igenom olika tips och idéer på hur en redovisning kan gå till
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Under svensklektionerna kommer vi under veckorna 2-6 att öva på gamla nationella prov, där vi kommer att jobba med läsförståelse, läsa olika texttyper och öva på att skriva en insändare. Parallellt med detta kommer vi att jobba vidare med vårt läsprojekt "Min mamma är en ängel" samt ordkunskap. Bedömningsuppgifterna för det här arbetsområdet kommer att vara en insändare och läsförståelse.

Innehåll

Syfte

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll

  • Tala, lyssna och samtala

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

  • Berättande texter och sakprosatexter

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

  • Språkbruk

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

 

Insändare

Välj ett ämne som du skulle vilja skriva en insändare om. Det kan vara något som har irriterat dig eller gjort dig glad. Det kan också vara en idé som du har och som du vill att andra ska läsa om.

Kommer du inte på något kan du välja bland rubrikerna här nedanför:

Jag vill skriva en insändare med rubriken:

- Förläng sommarlovet!

- Gratis buss till alla elever!

- Hjälp tanten över gatan!

- Sluta klaga på skolmaten!

- Förbjud skriftliga prov!

- Fler läxor i skolan!

Skriv ner fakta som du känner till om ditt ämne. Om du väljer rubriken "Gratis buss till alla elever!" kan du till exempel ta reda på hur mycket en bussresa kostar för ungdomar i din ålder. 

Kom på minst tre argument för din åsikt.

Tänk på det här när du skriver din insändare:

- Presentera din åsikt tydligt.

- Presentera dina argument i en bestämd ordning. Använd dig av ord som binder ihop dina tankar och gör texten mer lättläst och tydlig.

- Uppmana dina läsare att göra något.

- Skriv en lockande rubrik och kom på en bra signatur.  

 

Några tips

Det är många som läser insändare. Därför ska du presentera dina åsikter och argument så tydligt som möjligt. Det kan du göra genom att använda ord och uttryck som gör det lätt för läsaren att följa med i din text.

¤ För det första skulle vi slippa diskutera...

¤ För det andra skulle mobbingen minska eftersom...

¤ För det tredje skulle det bli...

Andra bra ord och uttryck att använda är till exempel:

Först och främst...

Jag vill börja med...

Till att börja med...

Min åsikt är...

Till sist...

Som avslutning...

 

När alla är klara med sina insändare kommer vi samla in dem så att alla kan läsa dem. Finns det någon som gör dig arg, irriterad eller glad? Välj en insändare och skriv ett svar på den. Du kan välja att hålla med eller argumentera emot. Vi kommer sedan att läsa upp svaren i klassen. Kanske blir det en livlig debatt?

                                                                                                                                                                

Matriser

Sv SvA
Insändare

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Innehåll
Din åsikt och dina tankegångar framgår. Din insändare innehåller enkla beskrivningar. Du behandlar ämnet för din insändare på ett enkelt sätt.
Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt. Din insändare innehåller utvecklade beskrivningar. Du behandlar ämnet för din insändare på ett utvecklat sätt t ex genom att ha flera tydliga argument för din åsikt.
Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt. Din insändare innehåller välutvecklade beskrivningar. Du behandlar ämnet för din insändare på ett välutvecklat och nyanserat sätt t ex genom att ha flera tydliga argument för din åsikt och att du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter.
Ny aspekt
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t ex med ord som "för det första", "för det andra...". Texten har en struktur som passar en insändare t ex att du använder rubrik, inledning med presentation av din åsikt och avslutning med en uppmaning. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en insändare. Din text är styckeindelad.
Ny aspekt
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar en insändare. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t ex genom att du har både länga och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t ex genom att du har både länga och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Ny aspekt
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
För elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak. Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i relativt väl. Du använder en ändamålsenlig kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar väl. Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Ny aspekt
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: