👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia- Rena ämnen och blandningar

Skapad 2021-01-08 11:43 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Grundämnen, kemiska föreningar, rena ämnen och blandningar.
Grundskola 5 – 6 Kemi
Nästan allt är blandningar: Vad rena ämnen är och skillnaden till ett grundämnen, blandningar och olika sätt att dela upp blandningar i rena ämnen igen(separations metoder). Laborationer och skrivning av laborations rapport.

Innehåll

Blandningar

Centralinnehåll

Vi kommer att  lära oss om:

 • Rena ämnen och blandningar

 • Lösningar -vad som menas med löslighet och mättade lösning 
 • Emulsion - slamning av flytande ämnen
 • I en lösning är partiklarna jämnt fördelade
 • Blandningar kan delas upp: separations metoder; sedimentation, dekantering, centrifug,  extraktion, filtrering, kromatografi

 Kunskapskrav vi skall arbeta med och bedöma: 

 •  hur du genomför undersökningar utifrån givna planeringar och om du kan arbeta systematiskt
 •  hur du använder utrustning i kemisalen
 •  om du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser
 • hur du resonerar kring resultatens rimlighet och om du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • hur du dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • hur du  resonerar om kemiska processer i vatten och visar då på kemiska samband i naturen.
 • på vilket sätt du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och hur du beskriver samband och ger exempel på materiens kretslopp.
 • om du kan föra resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Vi kommer att: 

Läsa i boken på class room

Laborera för att undersöka olika separations metoder och hur olika produkter vi använder dagligen påverkar naturen efter vi har förbrukat de.

Vi kommer resonera hur konsumenternas vanor påverkar det som händer i miljö och naturen.

 

Material: 

Boken kemi light spektrum

Labbar

Filmer i sli: Rena ämnen och blandningar samt separationsmetoder.

   

Tid: v.3 -7

 

Bedömningsuppgifter: 

Mikroplast i kosmetika se nedan uppgiften - inlämning v. 5

1. Skriv laborations rapport efter laboration du har gjort.

 

2. Läs länkar: 

3. Resonera: 

Hur mikroplastpartiklarna beter sig i ifall de kommer ut i naturliga vattendrag. Vad händer i sjöar (sötvatten)? Vad händer i hav (saltvatten)? Sjunker eller flyter de?  Använd internet och granska källorna. Glöm inte skriva källförteckning

 

Begreppstest torsdag v.3

 

Begrepp:

 1. slamning
 2. emulsioner
 3. lösningar
 4. destillerat vatten
 5. emulgeringsmedel
 6. mättad, koncentrerat, utspädd lösning
 7. legering
 8. ge exempel på lösningsmedel
 9. separationsmetoder
 10. sedimentering
 11. dekantering
 12. extraktion
 13. filtrering
 14. indunstning
 15. destillering
 16. fryspunktglykol
 17. kromatografi

 

 

 

 

Uppgifter

 • Examination Sand och Saltlabb - separationsmetoder

 • Examinering - Mikroplaster i kosmetika och vad händer med de när de hamnar i avloppet?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Ke  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Ke  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Ämnesområde : Kemi åk 5-6

Arbetsområde: Fast flytande och gas, blandningar.

Fakta innehåll: Blandningar, sedimentering, filtrering, indunstning, destillering. Analys: Kunna ge vardagliga exempel på olika blandningar och förstå hur dessa kan delas upp. Kunna avläsa tabeller och dra slutsatser utifrån dessa. Förståelse: Kunna resonera kring ovanstående och förstå dess betydelse i vår vardag och i vårt samhälle.
E
C
A
Ny nivå
Fakta - Begrepp
 • Ke
 • Ke
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  C 6
 • Ke  C 6
 • Ke  C 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Analys
Beskriver och kan ge exempel
Förklara och visa på samband
Förklarar, visar på samband och generaliserar
Förståelse
För enkla resonemang
För utvecklade resonemang
För välutvecklade resonemang
Praktiskt arbete
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder du utrustningen på ett säkert i och huvudsak fungerande sätt. Du kan dra enkla slutsatser.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder du utrustningen på ett säkert i och ändammålsenligt sätt. Du kan dra utvecklade slutsatser.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder du utrustningen på ett säkert, ändammålsenligt och effektivt sätt. Du kan dra väl utvecklade slutsatser.
Resonemang kring hur människans användning av naturresurser påverkar miljö och visa på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling,
Du kan föra enkel resonemang kring hur människan användning av naturresurser påverkar miljön och du kan ge några exempel på åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklad resonemang i flera led kring hur människan användning av naturresurser påverkar miljön och du kan ge några exempel på åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Du kan föra väl utvecklad resonemang i flera led både på bredden och djupet kring hur människan användning av naturresurser påverkar miljön och du kan ge några exempel på åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.